Pridať nový príspevok

Zobraziť stránku:   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... 149  ďalšia »

Dňa : 31-07-2020, 17:15 autorom je Helena Garajová [188.167.255.174]
Dobrý deň.Zaujímalo by ma, či sú všetci majitelia psov zaevidovaní,a poprípade ako sa zisťuje či sú platcami dane za psa.

ODPOVEĎ: (17.8.2020, 13:50)

Evidencia psov v meste Rožňava sa pravidelne dopĺňa, každoročne sa robí súpis psov na celom území mesta. Súpisy sa porovnávajú aj s evidenciou dane za psa, neevidované daňové subjekty sú vyzvané k splneniu daňovej povinnosti.

S pozdravom


Ing. Andrea Beshírová
andrea.beshirova@roznava.sk
Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Mestský úrad v Rožňave

Mgr. Peter Hrivnák
peter.hrivnak@roznava.sk
Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK
Mestský úrad v Rožňave

Dňa : 07-03-2020, 18:21 autorom je Michal Mačuga [213.81.171.109]
Dobrý deň
Kedy zaplátate diery alebo skôr krátery na celej Edelenyskej ulici, a to aj uličku smerom k blokom Edelenyska 4 a 5 (z vnútornej strany ) ?
Alebo na koho sa mam obrátiť?
Ďakujem .

ODPOVEĎ: (4.6.2020, 07:37)

Dobrý deň,
Oprava povrchu cesty na Edelényskej ulici aj smerom k blokom č.4 a 5 je zaradená do zoznamu opráv miestnych komunikácií v roku 2020. Oprava sa bude realizovať podľa finančných možností mesta.

S pozdravom


Ing. Tibor Vanyo
tibor.vanyo@roznava.sk
Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK
Mestský úrad v Rožňave

Dňa : 16-11-2019, 12:44 autorom je Mikulas Repaszky [78.99.44.101]
Dobrý deň
Kedy vyprázdňujú kontajnery eco textil na Kyjevskej ulici? Neviem sa dopátrať k poľskej firme, ktorá je uvedená na kontajneri.


ODPOVEĎ: (25.10.2019, 13:00)

Dobrý deň, zástupca organizácie oprávnenej na zber použitého textilu na území mesta uviedol, ze vývoz kontajnerov na textil zabezpečí v priebehu 49. týždňa. Štandardne sa ich vývoz vykonáva 1x za 2 mesiace.


Mgr. Peter Hrivnák
peter.hrivnak@roznava.sk
Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK
Mestský úrad v Rožňave

Dňa : 06-11-2019, 11:59 autorom je Dana [176.112.191.242]
Dobrý deň, chcem sa opýtať ako často sa zverejňuje aktualizovaný Zoznam daňových dlžníkov mesta, na stránke je len s minuloročnými údajmi. Vďaka.


ODPOVEĎ: (11.11.2019, 13:25)

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31.decembru predchádzajúceho roka môže mesto zverejniť v súlade § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa tohto ustanovenia mesto môže v prvom polroku bežného roka zverejniť zoznam daňových dlžníkov, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u právnickej osoby 1600 eur.
Pretože je to možnosť, nie povinnosť obce, tohto roku zoznam daňových dlžníkov Mesto Rožňava nezverejnilo. Nebol daný jednoznačný výklad ohľadom zverejňovania nedoplatkov daňových dlžníkov, ktorí prešli osobným bankrotom. Zároveň sme nemali úplnú databázu týchto daňových subjektov. K zverejňovaniu daňových dlžníkov plánujeme v budúcnosti opäť pristúpiť.Ing. Andrea Beshirová
andrea.beshirova@roznava.sk
Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, rozpočet MsÚ
Mestský úrad v Rožňave

Dňa : 19-10-2019, 18:58 autorom je balaz [188.167.253.194]
Cucmianska 2 az 12, chodnik 2 roky rozkopany, nedokonceny, na chodniku sa pomaly neda chodit, ale nikomu to nevadi? preco to konecne neopravite???????????????


ODPOVEĎ: (25.10.2019, 13:00)

Dobrý deň pán Baláž,
Opravy chodníkov v meste sa od roku 2019 vykonávajú sektorovo po jednotlivých sídliskách. Tohto roku je to Vargovo pole a nasledujúci rok je naplánované sídlisko Čučmianske, a teda aj ulica Čučmianska 2 – 12.


Ing. Tibor Vanyo
tibor.vanyo@roznava.sk
Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK
Mestský úrad v Rožňave

Dňa : 02-03-2019, 12:53 autorom je Igor Šebo [95.102.111.208]
Dobrý deň
Moja otázka je, či musia na autobusovej stanici špatiť 5 ks stánkov mimo areál trhoviska, keď nie sú celoročne využívané už roky. Pritom v areáli trhoviska je cez 50% nevyužitých stánkov. Kto chodí okolo vidí, že stánky využívajú bezdomovci, rôzní marginalizovaní ľudia a mládež tam húli a popíja čučo. To isté platí aj o drevenom stánku, ktorý zo zadnej časti slúži ako verejné WC a pod strieškou húli a popíja alkohol mládež. Vickrát tam už robila poriadky mestká políci.
ĎakujemODPOVEĎ: (14.3.2019, 11:40)

Na základe otázky z diskusného fóra zo dňa 02.03.2019 ohľadne umiestnených 5 ks predajných stolov na mestskom trhovisku, Vám Technické služby Rožňava ako správca trhoviska dávajú nasledovnú odpoveď.
Umiestnené trhové stoly sú súčasťou areálu trhoviska. Využiteľnosť stolov je od júna do októbra. Tieto stoly obsadzuje dlhoročný predajca zeleniny.
Drevený stánok je umiestnený mimo areálu trhoviska.


PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ TSMRV
mikulas.gregor@roznava.sk
Technické služby mesta Rožňava

Dňa : 25-02-2019, 11:32 autorom je Jozef Kováč [85.135.157.69]
Dobrý deň. Z Hviezdoslavovej ulice Brantner neodváža plastový odpad. Stalo sa to už niekoľko krát. Oznámte to prosím zodpovednej osobe Ďakujem.


ODPOVEĎ: (15.3.2019, 19:20)

Dobrý deň.
Ohľadom odvozu plastov z ulice Hviezdoslavovej upozornil zodpovedný zamestnanec MsÚ zberovú spoločnosť Brantner Gemer s.r.o.. Pre upresnenie Vás prosím o uvedenie popisného čísla, či sa jedná o rodinný dom alebo žltý kontajner na ulici. Kontakt: tibor.vanyo@roznava.sk alebo 0917 877 294.
Zber a vývoz separovaných zložiek odpadov v meste Rožňava sa uskutočnuje podľa Plánu zberu SZ vypracovaného spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o. na základe zmluvy s Organizáciou Zodpovednosti Výrobcov NATUR-PACK a.s.. Tento plán zberu je zverejnený na stránke mesta Rožňava.
Plasty sa vyvážajú 6.3.2019 vrecia a 7.3.2019 kontajnery. Ďalší vývoz nasleduje 21.3.2019 pre vrecia aj kontajnery.


Ing. Tibor Vanyo
tibor.vanyo@roznava.sk
Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK
Mestský úrad v Rožňave

Zobraziť stránku:   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... 149  ďalšia »


Pridať nový príspevok:
Text:
Autor (Meno a priezvisko): Uveďte svoje meno a priezvisko, nie nick a pod.
E-mail: napr.: moj_email@nieco.sk
Kontrolný reťazec: pic
 
  - po uložení sa príspevok musí schváliť správcom
- všetky položky musia byť vyplnené

Pravidlá pre používanie tohto fóra - čítajte pozorne:
Toto diskusné fórum je moderované.
Diskusné príspevky sa nezobrazujú v on-line režime, ich publikácia je moderovaná na základe podmienok pre zverejnenie stanovených Mestom Rožňava.

Otázka, v ktorej pisateľ namiesto svojho mena a priezviska uvedie do poľa AUTOR prezývku, nick a pod. nebude zverejnená.

Odpoveď na príspevok je do diskusn. fóra zaradená spravidla do 3 prac. dní.
Príspevky, ktoré budú v rozpore s podmienkami pre zverejnenie správca nezverejní.

V prípade, že chcete k diskusnému príspevku pripojiť aj súbor (foto a pod.) - pošlite ho ako prílohu - e-mailom na adresu: forum@roznava.sk

* Príspevok nesmie byť v rozpore s platnou legislatívou SR
* Príspevok nesmie obsahovať hanlivé výrazy, vulgarizmy
* Príspevky nesmú byť zamerané na propagáciu vojny, násilia.
* Príspevky nesmú obsahovať prejavy vyhrážok, rasovej neznášanlivosti, náboženskej neznášanlivosti
* Príspevky nesmú obsahovať prejavy národnostnej neznášanlivosti,
* Príspevky nesmú obsahovať prejavy neznášanlivosti na báze pohlavia
* Príspevky nesmú byť zamerané na sexuálnu tematiku
* Príspevky nesmú obsahovať propagáciu tovarov, prác a služieb, taktiež nesmú obsahovať propagáciu značiek a obchodných názvov
* Príspevky nesmú byť zamerané na propagáciu omamných látok, alkoholu, tabakových výrobkov a jedov
* Príspevky nesmú byť zamerané na propagáciu politických strán a jej činiteľov či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle
* Príspevky nesmú zosmiešňovať (ironizovať) jednotlivca alebo skupinu ľudí, po odbornej alebo ľudskej stránke
* Prispievateľ článkov v module diskusné fórum si je vedomý hmotných ako aj trestnoprávnych dôsledkov, ktoré by mohli potenciálne v budúcnosti vzniknúť ako regres na prejavený názor zo strany dotknutých osôb. Toto sa vzťahuje len a výhradne na zverejnené články v module diskusné fórum. (toto ustanovenie sa vzťahuje na situácie ako napr. únik strategických informácií, ktoré by mohli spôsobiť inej osobe ekonomické, bezpečnostné a iné škody pričom by bolo nutné použiť materiál zverejnený na diskusnom fóre ako dôkazný materiál v procese vyšetrovania)

Mesto ROŽŇAVA a ani správca web stránky nenesú žiadnu zodpovednosť za škody majetkovej a nemajetkovej povahy, ktoré by mohli vzniknúť tretím osobám.
Prispievateľ do modulu diskusné fórum súhlasí s uvedenými podmienkami v plnom rozsahu bez výhrad.
Ak máte pocit že Vás tieto pravidlá obmedzujú - NEPOUŽÍVAJTE prosím toto diskusné fórum!