Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

 • |
 • Meniny má: |
 • Mapa stránok |
 • RSS
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |
 • |

Projekty a granty

PROJEKTY MESTA ROŽŇAVA
 
Centrálna databáza projektov mesta Rožňava 
 
pdf icon Databáza projektov
 
Podané žiadosti o granty a dotácie, spracované projekty na aktuálne výzvy
 
2014
 

PROJEKTY MESTA ROŽŇAVA

Centrálna databáza projektov mesta Rožňava 

Grant/

dotácia

Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie
Environmentálny fond Rekonštrukcia ZŠ Zlatá 126 898,26   6 678,86 V procese schvaľovania
Environmentálny fond Obnova a rekonštrukcia MŠ na Štítnickej ulici v Rožňave 182 242,30   9 591,70 V procese schvaľovania
Ministerstvo vnútra SR-Rada vlády SR pre prevenciu kriminality Mestský kamerový systém 64 678,51    16 169,63 V procese schvaľovania
Ministerstvo vnútra SR Dobudovanie  areálu DDI a opatrenia situačnej prevencie v nehodových úsekoch v meste Rožňava 91 150   4 800 V procese schvaľovania
Ministerstvo vnútra SR Rekonštrukcia materskej školy na Ulici krátkej v Rožňave 25 000   4 123,25 V procese schvaľovania
SPOLU:   489 969,07   41 363,44  

 

rok  2013

Grant/

dotácia

Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie
Ministerstvo kultúry Dotácie 2013 - Kultúra znevýhod. skupín obyvateľstva Spolu za kultúrou 7 185   360 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Karpatská nadácia - Spoločne pre región Bezpečne na cestách 3 300   330 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Nadačný fond TESCO - Tesco pre zdravšie mestá Detské ihrisko LABYRINT 4 000   0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Zlepšime SPPoločne Slovensko Oáza oddychu 8 000   0 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Nadácia O2 Think Big Srdce pre Zónu M 2 000   0 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Nadácia Pontis-SLSP
Obce bližšie k Vám
Leto v meste 8 205   0 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Vyšehradský fond- Small grant- Malý grant Kultúrna jeseň- Cultural autumn 3 590   1 600 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
SPOLU:   36 280   2 290  

 

rok   2 0 1 2

Grant/

dotácia

Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie
MŠVVaŠ SR Revital. MŠ Kyjevská Z rozprávky do rozprávky 3 135   165 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
MŠVVaŠ SR Revital. MŠ E. Rótha Vymeň prácu za hru 3 131,70 3 131,70 165 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
MŠVVaŠ SR Revital. ZŠ pionierov 1 Cestou k prírode - enviro 2012 2 400 2 400 400 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Terra Incognita - KSK Mestská pivnica - zastávka na Európskej železnej ceste 14 803,55 14 803,55 1 644,84 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Nadácia ORANGE Dva svety 1 398 1 398 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
Európa pre občanov Spolu v Európe 7 000 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Višegradský fond Jammin Multicultural fest 5 974 0 2 710 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis Spolu za mesto 4 000 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis Oddychová zóna 3 999,90 0 1 000 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Nadácia SOCIA Pomoc seniorom odkázaným na pomôcky 2 498 1 100 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
Úrad vlády SR Komunitné centrum - THAN 27  390   1 404 V procese schvaľovania
Nadácia SPP Svätojánska noc 2 000 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená

Tu sa mi páči, tu chceme žiť

BAUMIT pre aktívnych ľudí

Krajšia Rožňava 1 200 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Nadácia SPP Program MUNICIPALITY Rožňava na kolesách 12 000 12 000 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
SPOLU:   87 730,15 34 833,25 7 488,84  

 

rok  2 0 1 1
 

Grant/

dotácia

Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie
Úrad vlády SR JA-TY-MY-VY v prevencii závislostí III. 15 111 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Úrad vlády SR Perly Gemera 3 626,15 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Úrad vlády SR Tvorivé dielne rómskeho klubu 19 236,80 4 000 250 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Úrad vlády SR Riešenie protipovodňových opatrení 20 000 20 000 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Úrad vlády SR Komunité centrum Rómov 25 170 5 000 250 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
MPSVaR SR Dotácia na podporu rozvoja soc. služieb 1 720 0 193 V procese schvaľovania
ObÚ Košice Starostlivosť o vojnové hroby 309, 74 309, 74 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
KSK Mlyn 2 000 2 000 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
Karpatská nadácia Aj my sme mesto 5 293 0 768 V procese schvaľovania
Envirofond Rekonštrukcia ZŠ Z. Fábryho Rožňava 223 716, 36 0 11 774, 55 V procese schvaľovania
Nadácia SPP - program Municipality Výstavba detského ihriska Ostrov pokladov 12 000 12 000 1 545 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
Európska komisia IC Europe Direct Rožňava 11 200 11 200 11 300 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
MDVaRR SR Organizácia destinačného manažmentu 4 000 2 000 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
Rada vlády SR pre prev. krim. Šanca na zmenu 14 984 0 3 746 V procese schvaľovania
Ministerstvo kultúry SR Tvorme spoločne 2 992, 50 0 157, 50 V procese schvaľovania
Ministerstvo kultúry SR Aj my sme tvoriví 9 310 0 490 V procese schvaľovania
ObÚ Košice Rekonštrukcia pamätníka 15 480 0 3 876, 20 V procese schvaľovania
SPOLU:   386 150 56 510 34 350  

 

 

rok  2 0 1 0
 

Grant/

dotácia

Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € spolu v € Informácie o priebehu implementácie
Úrad vlády SR Rožňavské májové kult.-šport. dni 7 190 0 0 0 žiadosť o poskytnutie dotácie bola zamietnutá
Úrad vlády SR Viacúčelové ihrisko 39832,70 39799,92 16592,14 56424,84 Projekt ukončený, 31.7.2010 odoslané finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu
MVaRR SR ROP, Infraštr. vzdelávania Rekonštrukcia modernizácia ZŠ - Ul. pionierov v Rožňave 1360231,01 1360231,01 71591,11 1431822,12 Dňa 04.02.2009 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP.
Dňa 28.07.2009 podpísaná zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác.
Slávnostné odovzdanie staveniska 07/2009.
18.3.2010 schválená 1 ŽOP.
14.4.2010 podaná 1 Monitorovacia správa.
02.06.2010 schválená 2 ŽOP.
21.07.2010 podaná 3 ŽOP.
MVaRR SR ROP, Regenrácia sídiel Rekonštrukcia Nám. baníkov a Šafárikovej ul. 1576971,27 1576971,27 82998,49 1659969,76 Dňa 11.3.2010 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP.
Dňa 1.6.2010 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP č.131/2010.
V súčasnosti prebieha proces VO.
MVARR SR ROP, Infraštr. vzdelávania Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ JUH 991568,39 991568,39 52187,82 1043756,21 Dňa 15.3.2010 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP.
Dňa 27.5.2010 ukončený proces kontroly VO, podpísaná zmluva s dodávateľom stavebných prác.
Dňa 10.06.2010 slávnostné odovzdanie staveniska.
HU-SK CBC Programme Propagácia Slovenského a Aggteleckého krasu ako turist. destinácie 104400,31 104400,31 5842,89 110243,20 Implementácia projektu od 1.10.2009 do 15.9.2010
Úrad vlády SR Ja, Ty, My, Vy v prevencii závislostí II. 37298 25298 1360 26658 Uznesením MZ č.203/2010 zo dňa 22.7.2010 bolo schválené
vytvorenie viacúčelového strediska pre mladých ľudí - Zóna M
na Nádvorí Radnice za spoluúčasti CVČ.
Obvodný úrad Košice Rozšírenie mestského kamerového minitorovacieho systému Rožňava - Vargove pole 30189,02 14500 23236,28 37736,28 Dňa 17.6.2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie
zo štátneho rozpočtu SR na rok 2010 na zabezpečenie úloh
prevencie kriminality.
MZ v Rožňave dňa 01.07.2010 prijalo uznesenie č. 190/2010
na základe ktorého schválilo pôvodný rozpočet projektu
na umiestnenie dvoch kamier a zabezpečiť
spolufinancovanie proejktu vo výške 23 236,28€.
V súčasnosti prebieha proces VO na dodávku zariadení a prác.
MVaRR SR, ROP, 3 Posilnenie potencionálu regiónov a infraštr. CR Rožňava - mesto s výhľadom 237500   12500 250000 Žiadosť o NFP v procese rozhodovania

 

rok  2 0 0 9

 

Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
25. 2. 2009 MK SR Hosťovanie národnostn. divadla v Rožňave
 
ok áno 1 967 € 1 000 €
  HU-SK CBS Programme Propagácia Slovenského krasu a Aggteleckého Krasu ako turistickej destinácie ok áno 231 361 € 231 361 €
  HU-SK CBS Spolu v Európe ok áno 71 769 € 71 769 €
  ŠFRB 3x30 bj. Družba V,VI,VII     3 281 237,25 €  
  MVaRR SR 3x30 bj. Družba V,VI, VII     1 135 754,07 € 1 135 754,07 € 
  Nenávratný príspevok 3x30 bj. Družba V, VI, VII     20 370 € 20 370 € 
  Vlastné zdroje 3x30 bj. Družba V, VI, VII     105 654,96 € 105 654,96 € 
  SPOLU 3x30 bj. Družba V, VI, VII áno áno 4 543 017,00 € 4 543 017,00 € 
  Rada vlády SR pr prevenciu krimin. Rozšírenie kamerového systému v meste Rožňava áno áno 24 517,89 € 20 000 €
  Medzinár. višegr. fond Medzin. súťaž v spoloč. tancoch áno nie 4 000 € 0
  Ministerstvo školstva SR Elektronizácia a revital. MŠ áno nie 3 232 €  
  Ministerstvo školstva SR Zdravie na školách áno nie 3 248 €  
  Ministerstvo kultúry SR Tradičné remeslá Gemera áno áno 6 150 € 800 €
  Úrad vlády SR Reprezentačná publikácia mesta Rožňava áno áno 9 958,18 €  7 000 €
  Úrad vlády SR II. májové kult.-šport. dni áno áno 9 540 €  7 440 €
15. 4. 2009 ÚPSVaR Aktivačná činnosť áno áno 12 330 € 10 230 €
24. 4. 2009 ÚPSVaR Aktivačná činnosť áno áno 510 € 510 €
24. 4. 2009 ÚPSVaR Zriadenie chránených pracovísk áno áno 44 170 € 44 170 €
  Úrad vlády SR Ja, ty, my, vy v prevencii áno áno 13 173 € 9 323 €
  Internacional Visegrad fund Mlyn áno nie 3 928 € 0
  MV a RR SR Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ JUH áno áno 1 043 756,21 € 1 043 756,21 €
  MVaRR SR Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Štítnická áno nie 407 001,44 € 0
  MVaRR SR Rekonštrukcia Nám. baníkov a Šafárikovej ul. v Rožňave áno odp. na schválenie 1 659 969,76 € 0
  MPSVaR - sekcia riadenia ESF GEMER - zvýšenie kvality práce áno ? 177 982 €  
Spracovala:  Ing. E. Petruchová, 31. 12. 2009

 


rok  2 0 0 8
Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
26. 11. 2007 MK Živá kultúra Dvor remesiel Rožňava 2008 ok nie 215 000, 00
(6 638,78 €)
0, 00
26. 11. 2007 MK Živá kultúra Dvor remesiel Rožňava 2008

 

ok áno 200 000, 00
(6 638,78 €)
60 000, 00
(1 991,64 €)
26. 11. 2007 MK SR Živá kultúra

 

Menšinová kultúra bez prekážok ok áno 192 000, 00
(6 3737,23 €)
15 000, 00
(497,91 €)
1. 2. 2008 ŠFRB, MVaRR SR Družba III, IV ok áno 24 581 000, 00
(815 939,72 €)

 

24 581
000, 00
(815 939,72 €)

DVOR  REMESIEL (Rožňavský jarmok 2008)

 

 

 

Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
29. 2 2008 Nadácia Pontis

 


 
Detský mobiliár ok áno 200 000, 00
(6 638,78 €)
 
130 000, 00
(4 315,21 €)
1. 3. 2008 KSK Mlyn - medzinár. soch. sympózium ok
 
áno 155 000, 00
(5 145,06 €)

 

155 000, 00
(5 145,06 €)
 
31. 3. 2008 FSR

 

Terénna sociálna práca v meste Rožňava ok áno 4 309 000, 00
(143 032,60 €)
 
4 052 783, 60
(134 527,77 €)
31. 3. 2008 MF SR Materská škôlka ok nie 700 000, 00
(23 235,74 €)
0,-

 

DETSKÝ MOBILIÁR

 

 

Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
5. 5. 2008 Úrad vlády SR

 

Rožňavské májové kult.-šport. dni ok áno 200 000, 00
(6 638,78 €)
200 000, 00
(6 638,78 €)
26. 5. 2008 ROP - infrašktruktúra školstva ZŠ ak. J. Hronca ok nie 38 715 511, 43
(1 285 119,55 €)

 

0,-
30. 5. 2008 MZV SR - Slovak Aid Infraštruktúra pre Bajsa

 

ok nie 7 000 000, 00
(232 357,43 €)
0,00

 KULTÚRNO-TURISTICKO-ŠPORTOVÉ MÁJOVÉ DNI 2008

 

 

Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
6. 6. 2008 MVaRR SR - Únia Slanej a Rimavy

 

Rozvoj partnerských vzťahov ok áno 300 000, 00
(9 958,18 €)
248 279, 00
(8 241,35 €)
29. 7. 2008 Nadácia Ekopolis Greenways - Rožňava na kolesách ok nie 200 000, 00
(6 638,78 €)

 

0, 00

 

ROZVOJ PARTNERSKÝCH VZŤAHOV  (GEMER EXPO 2008)

Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
20. 8. 2008 ROP - Infraštruktúra školstva ZŠ - Ul. Pionierov ok áno 43 746 890, 41
(1 452 130,73 €)

 

 43 746 890,41 Sk
1 452 130,73 €
29. 9. 2008 Európska komisia Informačné centrum EUROPE DIRECT

 

ok áno 686 872, 80
(22 800,00 €)
 22 000,- €
10. 10. 2008 ROP - Infraštruktúra školstva ZŠ - Ul. Komenského č. 5

 

ok nie 13 957 019, 98
(463 288,16 €)
0,-
12. 11. 2008 International Visegrad Fund Medzin.súťaž v spol.tanci - 17.ročník ok nie 120504,00 (4000,00 €) 0,-
12. 11. 2008 Ministertsvo kultúry SR Tradičné remeslá Gemera ok áno 185250,00 (6149,17 €) 800 €
18. 11. 2008 Úrad vlády SR Podpora činnosti spoločnosti priateľov MFK ok nie 300 000,00
(9958,18 €)
 0,-
30. 11. 2008 Nadácia Ekopolis - Zelené oázy Riešenie verejnej zelene - JUH, Edelényska ul. ok nie 150 000,00
(4979,09 €)
0,-
15. 12. 2008 HU-SK CBC Programme Spolu v Európe ok áno 71 769,00 -€  64 858 €

Spracovala:  Ing. Eva Petruchová, 16. 2. 2009


rok  2 0 0 7

KONTAKT:

Odbor regionálneho rozvoja

Ing. Eva Petruchová,eva.petruchova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie č. dv. 415
tel: 058 / 7773 214

Bc. Tímea Bodnárová
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie č. dv. 415,
tel: 058 / 7773 213

Zoznam fyzických a právnických osôb Rožňavy (podnikajúci) -  (výber z databázy) nájdete: TU

 

„Oprava rozperných oblúkov nad mestskými uličkami“

„Spolupráca partnerských miest v Európe“

„Viacúčelové ihriská“

„Vzdelávanie zamestnancov verejnej správy Mesta Rožňava" 

"Priemyselná zóna Rožňava"

 

Dotácia zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu s názvom

„Oprava rozperných oblúkov nad mestskými uličkami“.

Výška dotácie: 65 000,- Sk.

Žiadateľ mesto Rožňava

Začiatok realizácie projektu september 2007.

Ukončenie projektu do 31.12.2007.

fotogaléria

 

   
   
   
   
   


Projekt zameraný na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce – konferencia

„Spolupráca partnerských miest v Európe“

uskutočnená v dňoch 7. a 8.9.2007 v Kongresovom centre v Rožňave.

Projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom systému euroregionálnych aktivít Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Úniou Slanej a Rimavy.

Výška dotácie: 264 993,- Sk.


Žiadateľ: Únia Slanej a Rimavy

Realizátor projektu: Mesto Rožňava

fotogaléria

 


Nenávratný finančný príspevok programu rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení s názvom

„Viacúčelové ihriská“

poskytnutý Úradom vlády SR a Nadáciou SPP. Výška príspevku: 1 000 000,- Sk.

Žiadateľ: Mesto Rožňava

Začiatok realizácie: september 2007.

Ukončenie projektu do 20.10.2007.

Slávnostné otvorenie Viacúčelového ihriska s umelou trávou...stiahnuť...

fotogaléria

 


Finančný príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov poskytnutý Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave na projekt „Vzdelávanie zamestnancov verejnej správy Mesta Rožňava“ v rámci Národného projektu XI.

Výška príspevku: 1 259 280,- Sk.

Žiadateľ: Mesto Rožňava

Začiatok realizácie projektu:

Kurz Anglický jazyk pre začiatočníkov 24.09.2007

Kurz Informačné a komunikačné technológie 02.10.2007

Kurz Komunikácia s klientom 01.10.2007


Ukončenie projektu do 31.12.2007.

Do projektu vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov sa zapojí 54 administratívnych zamestnancov verejnej správy Mesta Rožňava.

Fotogaléria

   

Záverečný workshop - Odovzdávanie certifikátov

   
 

 

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon /FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon /FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon /FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon /FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon /FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon /FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon /FOTO/.

 • TOP
 • najnovšie
 • najčítanejšie
 • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava