Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

  • |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Športové kluby a Kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie

Klub gemerských bedmintonistov

Názov klubu: Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožnava (dalej len KGB 2010 Rožnava)
Právna forma: Mimovládne organizácie – Občianske združenie
Sídlo: Rudná 293
PSC: 048 01
Mesto, Obec: Rudná
Kraj: Košický
IČO: 42111293
Číslo účtu a kód banky: 2777760753/0200
Štatutárny zástupca
Titul, Meno, Priezvisko: Ing. Oskar Lörinc
Telefón: 0905 427 921
e-mail: oskar.lorinc@gmail.com

Stručná charakteristika:

Začiatky bedmintonu v Rožňave.

V Rožňave nemal bedminton žiadnu tradíciu) čiže dá sa povedať, že sme pioniermi bedmintonu u nás. No a ako to vlastne vzniklo:

Kde bolo, tam bolo, niekedy ku koncu roku 2008 v malom mestečku Rožňava, bola jedna estrádna sála a malá partička kamarátov a kolegov – povolaním herci: Tatiana Masníkova, Peter Szőllős, Róbert Kobezda, Monika Hanzlíkova, Dávid Šmihula, Martin a Mišo Mihókovci... Táto partia sa jedného dňa na podnet ich priateľa, známeho herca a moderátora Michala Ďuriša z Banskej Bystrice dala na odvážny krok a v sále, ktorá sa používala na nacvičovanie divadelných predstavení a tanca, si na parket nalepili lepiace pásky, pomocou divadelných pomôcok si „natiahli“ sieťku. Keďže to celé bolo ešte veľmi na začiatku, a vtedy sme ešte nepoznali aké sú rozdiely medzi raketou a raketou, náš vynikajúci kamarát Martin Mihók v Maďarsku nakúpil 2ks bedmintové rakety aj spolu so sieťou, za cca. 30,-€ a tým boli všetky podmienky vytvorené, aby sa mohlo začať hrať.

O pár týždňov neskôr sa k nim pridala ďalšia partia kamarátov a kolegov: Oskar a Filip Lörinc, Ladislav Monika a Patrik Šimonovci, René Vais, Ján Rogos a Zoltán Híres.

V takejto zostave sme začali chodiť na pravidelné stretnutia, resp. „tréningy“, každý utorok a štvrtok. Postupne pribúdali ale aj ubúdali ďalší a ďalší hráči až sme si založili KGB.

Naše občianske združenie Klub gemerských bedmintonistov 2010 Rožňava(ďalej len KGB 2010 Rožňava) oficiálne vzniklo v apríli 2010 za účelom:
- združovať aktívnych aj pasívnych záujemcov, priaznivcov a priateľov tohto športu (bedminton) o súťažnú i rekreačnú formu bedmintonu vo všetkých vekových kategóriách a na všetkých výkonnostných stupňoch
- zabezpečovať účasť svojich členov na športových akciách a takéto akcie z vlastnej iniciatívy organizovať ( od roku 2010 pravidelne každoročne organizujeme veľkonočný, letný a vianočný turnaj)
V súčasnej dobe tieto naše aktivity vykonávame v Obchodno kultúrnom centre OKC v Rožňave (experimentálna sála) kde máme zriadené 2 bedmintonové kurty. Na našich tzv. tréningoch v OKC (utorok, štvrtok, nedeľa) sa pravidelne schádza 20 až 30 hráčov (vekovo od 6 rokov až do 50 rokov) čo pri 2 ihriskách je dosť veľa (hrávame väčšinou štvorhry aby
sa zapojilo čo najviac hráčov naraz).
Tieto priestory nie sú prispôsobené pre našu športovú aktivitu (bedminton) - nedostatočné (veľmi slabé bodové) osvetlenie, máme len jednu neuzamykateľnú šatňu spoločnú pre všetkých, nie sú tam sprchy, malý počet ihrísk.
Aby sa záujem o bedminton v našom meste z dôvodu nedostatku miesta a hracieho času nevytratil potrebujeme do budúcnosti zohnať vyhovujúcejšie priestory na činnosť nášho klubu.
V roku 2012 sme sa zaregistrovali našich členov v SZBe (Slovenský zväz bedmintonu) v detských a mládežníckych kategóriach do 11, 13, 15,17 a 19 rokov a dospelých prihlásili do III.ligy zmiešaných družstiev dospelých.
K 30. 8. 2013 máme 19 registrovaných hráčov (kategórie  U11 – 1, U13 – 2, U15 – 7, U17 – 3, U19 – 3, dospelí  - 3) a okrem toho sa na našich aktivitách (tréningy, turnaje) pravidelne zúčastňuje okolo 25-30 zatiaľ neregistrovaných hráčov (väčšinou deti a mládež no zapájajú sa aj dospelí obyčajne rodičia).
V sezóne 2012/2013 sa naši v detských a juniorských kategóriách pravidelne zúčastňovali turnajov a dosahovali veľmi dobré výsledky.

 
V kategórii U13,U15 naše dievčatá Michaela Gargušová a Alexandra Lázárová postúpili na majstrovstvá Slovenska (podmienka postupu v celoslovenskom rebríčku umiestnenie do 24. miesta) a skoro pravidelne postupovali na najviac hodnotené turnaje Grand Prix kategórie A. Ostatné dievčatá v kategóriiách U13,U15,U17 Stela Repková, Baška Takáčová, Jergová Diana, Jakabová Lucia,  Gazdíková Valentína, Kočerjaginová Patrícia a chlapci v kategórii U 11 Gazdík Timotej a U17 Martin Fuleky, Dávid Köteleš a Filip Lörinc na turnajoch Grand Prix kategórie B a QB bežne umiestňujú na popredných miestach.

Pri premiérovom účinkovaní v III. lige zmiešaných družstiev dospelých naše družstvo v zložení Burdigová Viktória, Csutorová Natália, Mrazová Monika, , Garaj Rastislav, Šimon Patrik, Füleky Martin, Lörinc Filip (väčšinou hrali uvedení hráči len dvojice v párových disciplínach sa niekedy pomenili), pár zápasov hrali ešte Takáčová Nikola, Köteleš Dávid a Lörinc Oskar túto súťaž vyhralo s bilanciou 11 víťazstiev a 1 prehra.
Okrem pravidelných tréningov sme počas našej doterajšej činnosti organizovali aj rôzne turnaje pre našich členov ale aj pre širokú verejnosť na spropagovanie bedmintonu u nás. Uvádzam stručný prehľad turnajov organizovaných KGB 2010 Rožňava s prehľadom účasti:
 
ROK 2009
I. R O Ž  Ň A V A    M I N I  C U P  2009 ACTORES ŠPORT FEST LETO 2009
15.8. 2009
Mix (muž + žena, alebo dieťa do 15. rokov) počet zúčastnených párov – 15
Štvorhra muži počet zúčastnených párov – 10
Štvorhra ženy počet zúčastnených párov – 4
Dvojhra muži počet zúčastnených – 28
Dvojhra ženy počet zúčastnených – 8
Dvojhra chlapci (do 15 rokov) počet zúčastnených – 4
Dvojhra dievčatá (do 15 rokov) počet zúčastnených – 5
I. Vianočný turnaj R O Ž  Ň A V A     27. december 2009
Mix (muž + žena, alebo dieťa do 15. rokov) počet zúčastnených párov – 15
Štvorhra muži počet zúčastnených párov – 13
Štvorhra ženy počet zúčastnených párov – 6
 
ROK 2010
I. ročník Veľkonočný turnaj SUPERMIX KGB Rožňava v OKC 11. apríla 2010 
Supermix počet zúčastnených párov – 12
KGB 2010 Rožňava  M I N I C U P  2010  14. - 15. 8. 2010
Mix (muž + žena, alebo dieťa do 15. rokov) počet zúčastnených párov – 14
Štvorhra muži počet zúčastnených párov – 12
Štvorhra ženy počet zúčastnených párov – 4
Dvojhra muži počet zúčastnených – 17
Dvojhra ženy počet zúčastnených – 7
Dvojhra chlapci (do 15 rokov) počet zúčastnených – 2
Dvojhra dievčatá (do 15 rokov) počet zúčastnených – 3
II. Vianočný turnaj  R O Ž  Ň A V A 19. december 2010
Mix U 18 počet zúčastnených párov – 5
U 18 chlapci počet zúčastnených – 5
U 18 dievčatá počet zúčastnených – 4
II. Vianočný turnaj  R O Ž  Ň A V A 18. december 2010
Mix (muž + žena, alebo dieťa do 15. rokov) počet zúčastnených párov – 9
Štvorhra muži počet zúčastnených párov – 11
Dvojhra ženy počet zúčastnených – 8
 
ROK 2011
II. ročník Veľkonočný turnaja SUPERMIX KGB Rožňava v OKC
Dátum: 16. apríla 2011
Kategória: KGB Supermix Počet zúčastnených párov: 14
KGB 2010 Rožňava  M I N I C U P  2011  13. - 14. 8. 2011
Mix (muž + žena, alebo dieťa do 15. rokov) počet zúčastnených párov – 12
Štvorhra muži počet zúčastnených párov – 8
Štvorhra ženy počet zúčastnených párov – 4
Dvojhra muži počet zúčastnených – 11
Dvojhra ženy počet zúčastnených – 5
Dvojhra chlapci (do 15 rokov) počet zúčastnených – 3
Dvojhra dievčatá (do 15 rokov) počet zúčastnených – 2
III. Vianočný turnaj  R O Ž  Ň A V A 17. december 2011
Mix (muž + žena, alebo dieťa do 15. rokov) počet zúčastnených párov – 11
Štvorhra muži počet zúčastnených párov – 10
Štvorhra ženy počet zúčastnených – 5
Štvorhra začiatočníci počet zúčastnených – 6
 
ROK 2012
III. ročník Veľkonočný turnaj SUPERMIX KGB Rožňava v OKC
Dátum: 17. apríla 2012
Kategória: KGB Supermix Počet zúčastnených párov: 12
KGB 2010 Rožňava  M I N I C U P  2012 + 0. ročník KALTENECKER CUP 18. 8. 2012
Mix (muž + žena, alebo dieťa do 15. rokov) počet zúčastnených párov – 9
Štvorhra muži počet zúčastnených párov – 10
Štvorhra ženy počet zúčastnených párov – 5
IV. ročník Vianočného bedmintonového turnaja v štvorhrách + začiatočnícky turnaj pre 
deti do 15 rokov. 
Dátum: 22. (sobota) 12. 2012
Miesto konania: multifunkčná športová hala v Rožňave ul. Štítnická - 4 kurty
Počet hráčov:
dospelí    48
deti         15
spolu       63 (hráči z Dolného Kubína, Popradu, Revúcej, Hnúšte, Rožňavy a okolia) v kategóriách:
Mix (muž + žena, alebo dieťa do 15. rokov) počet zúčastnených párov – 22
Štvorhra muži počet zúčastnených párov – 14
Štvorhra ženy počet zúčastnených párov – 8
Začiatočnícky turnaj detí
deti do 10 rokov –  3 hráči
deti do 15 rokov – 12 hráči
Mládežnícky bedmintonový turnaj Grand Prix B  U-15,U-17   v rámci kalendára SZBe  pre sezónu 2012/2013   
Dátum konania: sobota 08.09.2012
Miesto konania: OKC Rožňava
 
ROK 2013
IV. ročník Veľkonočný turnaj KGB Rožňava v OKC. Dátum: 30. marca 2013
Kategória: KGB Supermix Počet zúčastnených párov: 15
Mládežnícky bedmintonový turnaj Grand Prix B  U-15,U-17   v rámci kalendára SZBe  pre sezónu 2012/2013   
Dátum konania: sobota 20.04.2013
Miesto konania: OKC Rožňava
V. ročník veľkého letného turnaja MINICUP 2013 v bedmintone + detský turnaj pre deti do10 a 15 rokov
Dátum: 17. augusta 2013
Miesto konania: multifunkčná športová hala v Rožňave ul. Štítnická - 4 kurty
Počet hráčov:
dospelí    40
deti           9
spolu       49 (hráči z Trebišova, Prešova, Revúcej, Hnúšte, Rožňavy a okolia)v kategóriách:
Mix (muž + žena, alebo dieťa do 15. rokov) počet zúčastnených párov – 20
Štvorhra muži počet zúčastnených párov – 10
Štvorhra ženy počet zúčastnených párov – 10
Začiatočnícky turnaj detí
deti do 10 rokov –  4 hráči
deti do 15 rokov –  5 hráčov

Od roku 2012 sme začali spolupracovať s Cvč v Rožňave (p. Hurajtová) kde zapájame ďalšie deti v školskom ale aj predškolskom veku.
Podľa priložených výsledkov sa môžeme našou doterajšou činnosťou myslím celkovo pochváliť.
No na ďalšiu propagáciu, skvalitnenie prípravy a zapojenie čo najväčšieho počtu detí ale aj dospelých by sme potrebovali hlavne iné hracie/tréningové priestory (viac ihrísk) aj vhodné materiálne (košíky, rakety, dresy) a technické (počítadlá, siete) zabezpečenie .
 
V rámci spolupráce s mestom sa nám naskytla príležitosť organizovať naše aktivity v mestskej športovej hale a aj našu ďalšiu činnosť presunúť do mestskej športovej
haly, kde by sme vedeli v oveľa lepších podmienkach a na viacerých ihriskách (konkrétne 4 bedmintonové kurty) vykonávať naše aktivity.
Jediný problém je vo vysoká cena prenájmu, ktorú nevieme pokryť bežnými členskými príspevkami.
 

© Mesto Rožňava, 2013, Erika Švedová - Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava

 

< 1 2 >

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava