Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

  • |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Športové kluby a Kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie

KORYO PANTHERS TAEKWONDO Rožňava


Názov klubu: KORYO PANTHERS TAEKWONDO Rožňava
Sídlo: J. A. Komenského 16, 048 01 Rožňava
Štatutárny zástupca: Gabriel Hiczér – predseda
IČO: 42246059
Dátum registrácie: 20.1.2012


Kontakt:
mobil: 0908 500 973
e-mail: gabriel.hiczer@gmail.com

 


Charakteristika:
Taekwondo je jedno z najpopulárnejších ázijských bojových umení , ktoré sa ako forma sebaobrany vyvinulo kombináciou veľa rôznych bojových štýlov, ktoré existovali v Kórei posledných 2000 rokov a niektorých štýlov bojových umení z okolitých krajín. Je zamerané predovšetkým na obranu a skladá sa z 3200 presne popísaných kopov, pádov, úchopov, úderov, blokov a sekov. Nie je to však len šport ale je to cesta, či životný štýl. Toto ázijské bojové umenie je založené na princípoch nenásilia, cti a spravodlivosti. Popri tréningu fyzických obratností je mladý adept vychovávaný v duchu ázijskej bojovej filozofie, k úcte k starším v súlade s všeľudskými mravnými zásadami. Nesie so sebou hlboké morálne a etické poslanie.
Taekwondo v dnešnej dobe cvičí milióny prívržencov po celom svete. Jeho cieľom je rozvoj priamej mysle a silného ducha, získať sebadôveru, aby sme mohli stáť na strane spravodlivosti. Taekwondo môže cvičiť každý bez ohľadu na vek a vďaka špecifickým cvikom je možné dosiahnuť skvelú pohyblivosť a pružnosť. Taekwondo je nekompromisné, presné, rýchle a esteticky zaujímavé. Tréning Taekwondo rozvíja psychickú i fyzickú zdatnosť a dodáva zdravú sebadôveru. Je vhodné ako pre mužov, tak pre ženy a deti.


Činnosť klubu je zameraná hlavne na prípravu športovcov v olympijskej disciplíne športového zápasu a cvičenie jednotlivcov, tzv. poomsae. Pretekári klubu sa zúčastňujú domácich turnajov a Majstrovstiev SR. Okrem účasti na domácich turnajoch, štartujú športovci klubu aj na turnajoch v zahraničí.
 

Okrem výuky športového taekwondo sa v rámci tréningov prevádzajú strečingové cvičenia, posilňovacie cviky, atletická príprava a kolektívne športy.  Tréningy prebiehajú na ZŠ Zlatá 2.
 


Predsedom a hlavným trénerom je Gabriel Hiczér 3.DAN TKD Kukkivon, je zároveň aj reprezentantom SR v poomsae.
Patrí medzi prvých cvičencov Taekwondo v Rožňave, ale aj na Slovensku.

V rokoch 1995, 2006, 2008, 2009 a 2012 bol ocenený ako najúspešnejší športovec mesta Rožňava.


1995 - Otvorené majstrovstvá SR, Bratislava, 1.miesto – zápas/kyorugi
2006
- Park Pokal, Sindelfingen, Nemecko,1.miesto
2007 - Nikola open, Záhreb, Chorvátsko,1.miesto
Majster SR v poomsae
Najúspešnejší senior v poomsae
2008 - Prague open, Praha, ČR,3.miesto
Majster SR v poomsae
2009
- 1.Dan Taekwondo WTF
Karlovac open, Chorvátsko,1.miesto
Prague open, Praha, ČR,2.miesto
Austria open, Tulln, Rakúsko,1.miesto
Majster SR v poomsae
Najúspešnejší senior v poomsae
Najúspešnejší senior v poomsae synchro
Rozhodcovská trieda-B
2010 - 2.Dan Taekwondo WTF
2010 - 2012 člen klubu KORYO Slávia UPJŠ Košice – asistent trénera   
 
Ban Keglevič poomsae open, Záhreb, Chorvátsko,2.miesto
Účastník medzinárodného poomsae semináru, Sindelfingen, Nemecko
Karlovac open, Chorvátsko,2.miesto
Hungary open Poomse, Budapešť, Maďarsko,3.miesto
Halellujah cup, Karlovac, Chorvátsko,1.miesto
Majster SR v poomsae
Najúspešnejší senior v poomsae
I.kvalifikačný stupeň-Inštruktor Taekwondo WTF

2011 - Karlovac open, Chorvátsko,1.miesto
Prague open,Praha,ČR,3.miesto

Majster SR poomsae 2011, Majster SR synchro, Majster SR poomsae páry
Najúspešnejší senior v poomsae
2012 - Založenie klubu – KORYO PANTHERS TAEKWONDO Rožňava –Tréner,predseda.
Karlovac open, Chorvátsko, 2.miesto
3.dan taekwondo WTF 
Hallelujah cup, Karlovac, Chorvátsko,1.miesto
Hungaria Open ,Budapešť, Maďarsko A – Class, 6.miesto
Prague Open , Praha, ČR 2. Miesto
Účastník Martial arts camp, Belgicko
Účastník Taekwondo programu na KYUNG HEE Univerzite v Kórei,  poomsae & demonstration coaches.
Certifikát o absolvovaní tréningu v legendárnej Namchang Dojang  u veľmajstra Kang Shin-Chul 9.DAN v Kórei.
Majster SR v poomsae
Najúspešnejší senior v poomsae
2013 – Don Bosco open, Záhreb, Chorvátsko,1.miesto
Kolín cup,ČR,3.miesto
Vienna open, Rakúsko,1.miesto
Czech open, ČR,3.miesto

 

 

TAEKWONDO - KORYO PANTHERS Roznava

 

KORYO PANTHERS TAEKWONDO Rožňava v médiách

"Vznikol nový Taekwondo club" (Korzár, 14.9.2011)

"Hiczér je so šampionátom nadmieru spokojný" (Korzár, 10.12.2011)

"Gabriel Hiczér trénoval so žiakmi veľmajstra" (Korzár, 12.12.2012)

"Hiczér: Poomsae prináša estetický zážitok" (Korzár, 7. 2. 2013)

 

 


© Mesto Rožňava, 2012, Erika Švedová - Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava

< 1 2 >

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava