Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

  • |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Športové kluby a Kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie

TAEKWONDO HAKIMI Rožňava

Názov klubu: TAEKWONDO HAKIMI Rožňava
Sídlo: Rudná 199, 048 01 Rožňava
Štatutárny zástupca: Nora Kiššová – prezident klubu
Kontakt: t.č. 0908 383 161
IČO: 35563095
Dátum registrácie: 10.9.2004

 

Charakteristika:

Taekwondo WTF - klub kórejského „olympijského“ bojového umenia založil v Rožňave v roku 1993 MUDr. Eidi Hakimi. V tom istom roku sa klub stal členom Slovenskej Asociácie Taekwondo WTF, ktoré v tom čase združovalo len 2 kluby. Bratislavský a Rožňavský. Neskôr sa pridružili aj kluby z Liptovského Mikuláša a Košíc. V súčasnosti Asociáciu tvorí 14 klubov, a asi 550 aktívnych športovcov.

 

Občianske združenie „TAEKWONDO HAKIMI Rožňava“ vzniklo 10.9.2004.

V rokoch 2005, 2007, 2008 a 2009 bol klub ocenený Slovenskou Asociáciou TAEKWONDO WTF ako 3. najúspešnejší klub na Slovensku, v roku 2011 získal 3.miesto na M SR za celkové umiestnenie v poomsae. 

Členovia klubu sa každoročne zúčastňujú 3. kôl slovenskej ligy a Majstrovstiev SR, medzinárodného turnaja olympijských nádejí CEFTA, ILYO CUP, okrem toho aj zahraničných turnajov v Nemecku, Chorvátsku, v Česku, v Maďarsku. Už niekoľko rokov je klub usporiadateľom jedného kola ligy v roku. V roku 2010 usporiadal klub Majstrovstvá SR. Cvičenci sa zúčastňujú aj exhibičných vystúpení.

Klub má v súčasnosti vyše 50 členov, z toho 4 rozhodcov (Ing. Peter Oravec, Ing. Michal Kavečanky, Ing. Štefan Gunda a Mgr. Nora Angyalová), Inštruktorov – Ing. Peter Meleh, Bc. Mikuláš Angyal, Ing. Michal Kavečanky, pár úspešných zápasníkov a reprezentanta SR zápas (seniori B tím: Adrián Angyal – ktorý je aj podporovaným športovcom Národného Športového Centra).
 
 

Prezidentom klubu je Mgr. Nora Angyalová, rod. Kiššová (3.9.1976) 4.DAN, ktorá je aj hlavnou trénerkou klubu.

Je držiteľkou najvyššieho V. Kvalifikačného stupňa Trénera Taekwondo,
Certifikátu „Inštruktora Kukkiwonu 3.Triedy“,
Trénerskej licencie „A“ a
Licencie skúšobného komisára „A“.

Prierez činnosti:
-  jún 1995 – členka klubu bojového umenia „MUDr. Eidi Hakimi Taekwondo klub“
-  rok 1996 – asistent trénera
- 15.6.1997 – III. Trénerská trieda/ 2.kvalifikačný stupeň
-  rok 1999 – členka reprezentačného tímu SR
-  2.2.2000 – II. Trénerská trieda/ 3.kvalifikačný stupeň
- 17.12.2000 – titul „Majsterka SR“ v kategórii Seniorky do 55 kg
-  5.3.2003 - 1.DAN
-  november 2002 – rozhodcovská kvalifikácia skupiny B, II.
-  november 2002 – trénerka klubu „MUDr. Eidi Hakimi Taekwondo klub“, preberá vedenie klubu
- od 28.6.2003 do 15.3.2008 – členka Výkonného Výboru Slovenskej Asociácie Taekwondo WTF ako Predsedníčka Propagačnej komisie
- 10.9.2004 – členka prípravného výboru a vznik Občianskeho združenia „TAEKWONDO HAKIMI Rožňava“
- od 8.10.2004 – Prezident občianskeho združenia „TAEKWONDO HAKIMI Rožňava“
- 5.11.2004 – 2.DAN
- od 1.5.2006 – 3.10.2013 - reprezentačná trénerka pre POOMSAE SATKD WTF
- 18.9.2006 – 12.11.2006 – WTF Partnership TKD Training Program, Kyung-Hee University, Suwon, Kórea
- 20.3.2007 – 3.DAN
- 25.-27.06.2008 - Poomsae Training Course; World Taekwondo Academy, Kukkiwon, WTF, Turku, Fínsko
- 1.1.2009 – živnostník – profesionálny Tréner TAEKWONDO WTF
- od 7.3.2009 – 19.2.2012 - členka Výkonného Výboru Slovenskej Asociácie Taekwondo WTF ako Predsedníčka Trénersko-metodickej komisie
- od septembra 2009 – poslucháčka Katedry Telesnej výchovy a Športu na Fakulte Humanitných Vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Šport- Trénerstvo, špecializácia Taekwondo WTF
- 2009 – tituly: Majster SR 2009 poomsae synchro, Najúspešnejší senior 2009 poomsae synchro
- 2010 – tituly: Majster SR 2010 poomsae, Najúspešnejšia seniorka 2010 poomsae
- 20.2.2011 – 4.DAN
- 11.-16.7.2011 – Instructor Course 3.Class, World Taekwondo Academy, Kukkiwon, WTF, Soul, Kórea
- 2011 – tituly: Majster SR poomsae, Najúspešnejšia seniorka poomsae 2011, Najúspešnejšia seniorka poomsae synchro trojice 2011
- máj 2012 – ukončené Bc. štúdium na KTVŠ FHV UMB v Banskej Bystrici – IV. Kvalifikačný stupeň Tréner Taekwondo
- máj 2014 – ukončené Mgr. štúdium na KTVŠ FF UMB v Banskej Bystrici: TV – trénerstvo (špecializácia Taekwondo) - V. Kvalifikačný stupeň Tréner Taekwondo,

ROZPIS TRÉNINGOV

ZŠ ul. Pionierov 1, Rožňava, malá telocvičňa

Deti a mladší žiaci ( od 5 rokov do 8 rokov – 3.ročník ZŠ)
Utorok 16.00 – 17.00
Štvrtok 16.00 – 17.00
Starší žiaci a kadeti ( od 9 rokov – 4.ročník ZŠ do 13 rokov )
Utorok 17.00 – 18.00
Štvrtok 17.00 – 18.00
Juniori a seniori ( od 14 rokov vyššie )
Pondelok  19.00 – 20.30
Utorok      19.30 – 21.00
Štvrtok      19.30 – 21.00

 

Extra tréningy: Kyorugi – zápas Streda17.30 – 19.00
Poomsae – súborné cvičenia - Piatok 17.30 – 18.30


 


© Mesto Rožňava, 2014, Erika Švedová - Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava

< 1 2 >

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava