Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

  • |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Športové kluby a Kultúrne, mládežnícke a spoločenské organizácie

MBK REGIÓN Rožňava

Názov klubu: MBK REGIÓN Rožňava
Sídlo: Komenského 9, 048 01 Rožňava
Štatutárny zástupca: Mgr. Árpád Laco – manager, predseda
IČO: 00224031
Dátum registrácie: 9.7.1990

 

Charakteristika:
Tradícia športu:
Basketbalový klub sa na území mesta dlhodobo podieľa na rozvoji telesnej kultúry a športu. Svoju činnosť vyvíja viac ako dvadsaťpäť rokov a za toto obdobie sa venoval vo veľkej miere výchove mládeže.
Aktívnou činnosťou ženský basketbalový klub prispel k tomu, že mládež bola účelne organizovaná a nepodľahla zlým
vplyvom v spoločnosti, či už v oblasti protidrogovej alebo protialkoholickej. Basketbalový klub spolupracuje s jednotlivými školami a napomáha pri organizovaní športových podujatí či už na školách, alebo v rámci športových podujatí organizovaných klubom alebo mestom. Svoju činnosť koordinuje s odborom školstva pri MsÚ v Rožňave.
Dlhodobou prípravou v mládežníckych kategóriách sa umiestňujú v regionálnych súťažiach vždy na popredných priečkach. Venujú sa príprave mládeže od najmladších kategórií – prípravky, cez kategóriu mini, ml. žiačky, staršie žiačky juniorky až po kategóriu najvyššej celoštátnej súťaže – extraligy žien. Tieto dlhodobé permanentne dobré výsledky sa môžu dosahovať len pri vysokej odbornej príprave zo strany trénerov a vedenia klubu.

Výsledky za posledné roky

Dlhodobou prípravou ženský basketbalový klub v žiackych a  mládežníckych kategóriach dosiahol v regionálnych súťažiach primerane dobré výsledky v jednotlivých kategóriách. To sa odzrkadľuje aj v obľúbenosti basketbalu medzi mládežou, keď ako jeden z mála klubov každý rok vieme plne obsadiť v súťaži celú pyramídu postavenia kategórií v oblastných súťažiach. Najvyššie umiestnenie dosiala kategória žien, keď je už niekoľko sezón sme účastníkmi v kategórii EXTRALIGA SR. Veľmi kladne hodnotíme aj fakt, že z domácich odchovankýň bolo zaradených do extraligových družstiev 5 našich odchovankýň.

V sezóne 2011/12  mal klub zaradené do súťaži nasledovné kategórie

EXTRALIGA ŽENY – dosiahli pekné umiestnenie na 6. mieste,
ŽENY ,,B“ - II. liga - dosiahli III. miesto – tréner Ladislav Šimko – III. tr.
ST. ŽIAČKY - dosiahli II. miesto .- tréner Mgr. Attila Gyomber – I. tr.
ŽIAČKY - dosiahli VI. miesto – tréner Mgr. Zoltán Breuer – II. tr.
ML. ŽIAČKY - umiestnili sa na I. mieste a vyhrali pohár BZKK - trénerka Mária Buzinkayová – II. tr.
ST. MINI 6D - V. miesto v reg. súťaži- trénerka Mgr. Monika Repaszká – II. tr.

V predchádzajúcom kalendárnom roku
sme organizovali už 26. ročník medzinárodného basketbalovéhio turnaja o ,,POHÁR MESTA“, boli sme účastníkmi medzinárodného bask. turnaja v Bačke Topoľa (Srbsko) a Budapešti.
Usporiadali sme v mesiaci október 2011 a v dňoch 27.-28. 12. 2011 medzinárodné basketbalové turnaje turnaje mladších a starších žiačok.

Sledovanosť:
Návštevnosť basketbalových podujatí podľa jednotlivých kategórií je veľmi dobrá a primeraná na regionálne súťaže. V kategórii EXTRALIGA SR sledovanosť a návštevnosť dosiahla takú úroveň, že kapacita hľadiska v novej športovej hale bola maximálne využitá a celé hľadisko obsadené. U divákov a fanúšikov je veľký ohlas a pochvalné vyjadrenie. Táto činnosť má veľkú odozvu u mládeže, keď v školskom roku 2009/2010, 2010/2011, ale aj v sezóne 2011/12 v spolupráci so školami na území mesta Rožňava otvorili už tretí rok po dva prípravné ročníky minibasketbalu na základných školách. V súčasnosti aktívne pracujú štyri športové triedy na dvoch ZŠ, a to na ZŠ Pionierov a ZŠ J. Hronca – JUH.

Propagácia mesta:
Klub sa vo veľkej miere podieľa na progresívnej propagácii mesta, či už na úrovni kraja, na celoštátnej, ale aj na medzinárodnej úrovni. Pravidelne sa zúčastňujú medzinárodných turnajov basketbalu žien. Takisto je klub organizátorom m
edzinárodných turnajov za účasti minimálne dvoch zahraničných družstiev. Pravidelne sa objavujú kladné hodnotenia v printových a elektronických médiách.

Vyhodnotenie činnosti:
Dlhodobou prípravou a činnosťou klub v uplynulom období dosiahol primerané výsledky na úrovni regionálnej, ale aj celoslovenskej. Jednotlivé oddiely pod vedením trénerov: L. Šimka, A. Gyömbéra, Z. Breuera, M. Buzinkayovej a M.
MBKRepaszkej odvádzali pravidelne vo svojich kategóriách výsledky, ktoré zodpovedali možnostiam a vynaloženej práce.
Klub sa podieľa na výchove mládeže v počte 77 aktívnych hráčok, čím sa radíme medzi kluby s najmasovejšou členskou základňou. Veľká snaha a odborný rast prináša každú sezónu svoje ovocie, čo vidieť aj na výsledkoch v jednotlivých sezónach, kde sa radíme v regióne medzi najlepšie pracujúce kluby.
Osobitnou kapitolou je účasť kategórii žien v EXTRALIGE SR, kde dievčatá dosiahli slušné 6. miesto v celoslovenskej súťaži, čo bolo v doterajšej dobe najlepšie umiestnenie.


 


© Mesto Rožňava, 2012, Erika Švedová - Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava

< 1 2 >

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava