Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

  • |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Verejné obstarávanie

Archív rok 2012

pdf icon Číslo VO Názov predmetu VO Metóda VO Vyhlásenie  VO Ukončenie VO Oznámenie výsledku VO
pdf icon 1/2012/Ka Stravné lístky prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 31. 12. 2011 31. 1. 2012 do 10:00 hod. ...výsledok...
pdf icon 2/2012/Ka Chlieb a pečivo prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 17. 1. 2012 28. 2. 2012 ...výsledok...
pdf icon 3/2012/Ka Mäso pre ŠJ MŠ prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 4.1.2012 24.1.2012 do 10:00 hod. ...výsledok...
pdf icon 4/2012/Ka Mrazené výrobky prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 17. 1. 2012 28. 2. 2012 ...výsledok...
pdf icon 5/2012/Ka Mlieko a mliečne výrobky pre ŠJ MŠ prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 4. 1. 2012 24.1.2012 do 10:00 hod. ...výsledok...
pdf icon 6/2012/Ka Zelenina, ovocie a zemiaky prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 17. 1. 2012 24. 1. 2012 ...výsledok...
pdf icon 7/2012/Ka Upratovacie a čistiace služby podprahová zákazka- zákazka s nízkou hodnotou 4. 1. 2012 24. 1. 2012 do 10:00 hod. ...výsledok...
pdf icon 8/2012/Ka Počítače prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 26. 1. 2012 2. 2. 2012 ...výsledok...
pdf icon 9/2012/Ka Tonery prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 26. 1. 2012 2. 2. 2012 ...výsledok...
pdf icon 10/2012/Ka Revitalizácia krajiny v k.ú. Rožňava prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 3. 2. 2012 10. 2. 2012 do 09:30 hod. ... výsledok ...
pdf icon 11/2012/Ka

Papier a ostatné papierové výrobky, kancelárske potreby

Príloha: Spôsob určenia ceny

podprahová zákazka s výzvou na predloženie ponuky 20. 1. 2012 14. 2. 2012 do 09:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 12/2012/Ka Výmena okien - Spojená škola, J. A. Komenského 5, Rožnava podprahová zákazka 6. 2. 2012 23. 2. 2012 do 10:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 13/2012/Ka Rekonštrukcia bleskozvodu na Spojenej škole J. A. Komenského v Rožňave prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 9. 3. 2012 21. 3. 2012 do 10:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 14/2012/Fa Prístupová cesta ku garážam na Komenského ulici v Rožňave - výkon technického (stavebného) dozoru prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou 15. 3. 2012   ... výsledok ...
pdf icon 15/2012/Fa Vykonanie výmeny dlažby v oblúkovom predpolí sochy Františky Andrássyovej v Rožňave prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky 26. 3. 2012 do 3. 4. 2012 do 15:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 16/2012/Ka Rekonštrukcia bleskozvodu prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky 16. 4. 2012 do 30. 4. 2012 do 10:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 17/2012/Fa Vykonanie výmeny dlažby v oblúkovom predpolí sochy Františky Andrássyovej v Rožňave prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky 20. 4. 2012 do 30. 4. 2012 do 15:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 18/2012/Ka Hygienické, dezinfekčné a čistiace prostriedky prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky 25. 4. 2012 do 14. 5. 2012 do 12:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 19/2012/Ka Oprava plochej strechy MŠ Krátka Rožňava prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky 27. 4. 2012 do 16. 5. 2012 do 10:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 20/2012/Ka Obnova vodorovného dopravného značenia ciest v správe mesta Rožňava prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky 10. 5. 2012 do 21. 5. 2012 do 10:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 21/2012/Ka Oprava plochej strechy MŠ Štítnická Rožňava prieskum trhu - výzva na predloženie cenovej ponuky 10. 5. 2012 do 23. 5. 2012 do 10:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 22/2012/Fa Vykonanie funkcie - stavebný dozor na rozšírenie jazdného
pruhu na Okružnej ulici
výzva na predloženie cenovej ponuky 15. 5. 2012 do 31. 5. 2012 do 15:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 23/2012/Fa Vybudovanie detského ihriska na sídlisku P. J. Šafárika – Ulica kozmonautov výzva na predloženie cenovej ponuky 15. 5. 2012 do 31. 5. 2012 do 15:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 24/2012/Fa Dodávka zvislých dopravných značiek na území mesta Rožňava výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu 18. 5. 2012 do 29. 5. 2012 do 15:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 25/2012/Ha Dezinfekčné služby výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu 22. 5. 2012 do 29. 5. 2012 do 12:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 26/2012/Fa Vykonávanie funkcie technického (stavebného) dozoru na stavbe výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu 22. 5. 2012 do 4. 6. 2012 do 15:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 27/2012/Ha Veterinárne služby výzva na predloženie cenovej ponuky - prieskum trhu 22. 5. 2012 do 1. 6. 2012 do 12:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 28/2012/Ka Vypracovanie PD pre stav. konanie a realizáciu stavby na rekonštr. ZŠ - Zlatá ul. v ROžňave podprahová zákazka 28. 5. 2012 do 14. 6. 2012 do 13:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 29/2012/Ka Nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu 12. 6. 2012 do 21. 6. 2012 do 13:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 30/2012/Bo Detské ihrisko „Ostrov pokladov“ na sídlisku P. J. Šafárika – Ulica kozmonautov zákazka s nízkou hodnotou - výzva na predloženie ponuky 18. 6. 2012 do 3. 7. 2012 do 15:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 31/2012/Ka Geodetické práce pre Mesto Rožňava“ zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu 18. 6. 2012 do 27. 6. 2012 do 11:30 hod. ... výsledok ...
pdf icon 32/2012/Fa Úprava STL plynovodu na Nám. baníkov v Rožňave výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 25. 6. 2012 do 4. 7. 2012 do 17:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 33/2012/Ka Vykonanie procesného a personálneho auditu Mestského úradu v Rožňave zákazka s nízkou hodnotou - prieskum trhu 16. 7. 2012 do 27. 7. 2012 do 10:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 34/2012/Bo "Ostrov pokladov“ na sídlisku P. J. Šafárika – Ulica kozmonautov zákazka s nízkou hodnotou - výzva na predloženie cenovej ponuky 16. 7. 2012 do 3. 8. 2012 do 11:30 hod. ... výsledok ...
pdf icon 35/2012/Fa Zhotovenie bleskozvodu na streche tribúny futbalového štadióna v Rožňave výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 8. 8. 2012 do 15. 8. 2012 do 17:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 36/2012/Fa Obnova vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách v meste výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 23. 8. 2012 do 7. 9. 2012 do 11:30 hod. ... výsledok ...
pdf icon 37/2012/Le Audítorské služby výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 27. 8. 2012 do 5. 9. 2012 do 11:30 hod. ... výsledok ...
pdf icon 38/2012/Ka Detské ležadlá výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 27. 8. 2012 do 7. 9. 2012 do 10:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 39/2012/Ga Ozvučenie a osvetlenie podujatia Rožňavský jarmok 2012 výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 28. 8. 2012 do 31. 8. 2012 do 10:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 40/2012/Ka Vykonanie procesného a personálneho auditu MsÚ v Rožňave výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 10. 9. 2012 do 24. 9. 2012 do 14:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 41/2012/Ka Vyhotovenie plynovej kotolne na ZUŠ Ul. Štítnickej č. 10 v Rožňave výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 5. 10. 2012 do 15. 10. 2012 do 10:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 42/2012/Fa Vypracovanie PD pre vjazd do Priemyselnej zóny v Rožňave z cesty I/67 a zabezpečenie inžinierskej činnosti výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 11. 10. 2012 do 31. 10. 2012 do 17:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 43/2012/Ka Audítorské služby výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 10. 10. 2012 do 22. 10. 2012 do 11:30 hod. ... výsledok ...
pdf icon 44/2012/Ka Nábytok a interiérové vybavenie pre materské školy výzva na predloženie cenovej ponuky - podprahová zákazka 19. 10. 2012 do 7. 11. 2012 do 15:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 45/2012/Ka Obstarávanie poistných služieb pre Mesto Rožňava výzva na predloženie cenovej ponuky - podlimitná zákazka 5. 11. 2012 do 30.11.2012 ... výsledok ...
pdf icon 46/2012/Ga Vykonanie ohňostroja v rámci podujatia Vítanie Nového roka výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 3. 12. 2012 do 7. 12. 2012 do 12:00 hod. ... výsledok ...
pdf icon 47/2012/Bo Výmena a úprava okenných a dverných otvorov na prízemí budovy Klub mladých-
Zóna M, Akademika Hronca 9/A, Rožňava
zákazka s nízkou hodnotou - výzva na predloženie cenovej ponuky 6. 12. 2012 do 10. 12. 2012 do 11:30 hod. ... výsledok ...
pdf icon 48/2012/Ka Prenájom kopírovacieho stroja výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 13. 12. 2012 do 7.1.2013 do 11:30 hod. ... výsledok ...
pdf icon 49/2012/Ka Výkon funkcie technika BOZP a PO výzva na predloženie cenovej ponuky - zákazka s nízkou hodnotou 13. 12. 2012 do 9.1.2013 do 10:00 hod. ... výsledok ...

 


© Mesto Rožňava, 2013  Mária Kardošová, Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave

< 1 2 >

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava