Pridať nový príspevok

Zobraziť stránku:   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... 148  ďalšia »

Dňa : 02-03-2019, 12:53 autorom je Igor Šebo [95.102.111.208]
Dobrý deň
Moja otázka je, či musia na autobusovej stanici špatiť 5 ks stánkov mimo areál trhoviska, keď nie sú celoročne využívané už roky. Pritom v areáli trhoviska je cez 50% nevyužitých stánkov. Kto chodí okolo vidí, že stánky využívajú bezdomovci, rôzní marginalizovaní ľudia a mládež tam húli a popíja čučo. To isté platí aj o drevenom stánku, ktorý zo zadnej časti slúži ako verejné WC a pod strieškou húli a popíja alkohol mládež. Vickrát tam už robila poriadky mestká políci.
ĎakujemODPOVEĎ: (14.3.2019, 11:40)

Na základe otázky z diskusného fóra zo dňa 02.03.2019 ohľadne umiestnených 5 ks predajných stolov na mestskom trhovisku, Vám Technické služby Rožňava ako správca trhoviska dávajú nasledovnú odpoveď.
Umiestnené trhové stoly sú súčasťou areálu trhoviska. Využiteľnosť stolov je od júna do októbra. Tieto stoly obsadzuje dlhoročný predajca zeleniny.
Drevený stánok je umiestnený mimo areálu trhoviska.


PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH
riaditeľ TSMRV
mikulas.gregor@roznava.sk
Technické služby mesta Rožňava

Dňa : 25-02-2019, 11:32 autorom je Jozef Kováč [85.135.157.69]
Dobrý deň. Z Hviezdoslavovej ulice Brantner neodváža plastový odpad. Stalo sa to už niekoľko krát. Oznámte to prosím zodpovednej osobe Ďakujem.


ODPOVEĎ: (15.3.2019, 19:20)

Dobrý deň.
Ohľadom odvozu plastov z ulice Hviezdoslavovej upozornil zodpovedný zamestnanec MsÚ zberovú spoločnosť Brantner Gemer s.r.o.. Pre upresnenie Vás prosím o uvedenie popisného čísla, či sa jedná o rodinný dom alebo žltý kontajner na ulici. Kontakt: tibor.vanyo@roznava.sk alebo 0917 877 294.
Zber a vývoz separovaných zložiek odpadov v meste Rožňava sa uskutočnuje podľa Plánu zberu SZ vypracovaného spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o. na základe zmluvy s Organizáciou Zodpovednosti Výrobcov NATUR-PACK a.s.. Tento plán zberu je zverejnený na stránke mesta Rožňava.
Plasty sa vyvážajú 6.3.2019 vrecia a 7.3.2019 kontajnery. Ďalší vývoz nasleduje 21.3.2019 pre vrecia aj kontajnery.


Ing. Tibor Vanyo
tibor.vanyo@roznava.sk
Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK
Mestský úrad v Rožňave

Dňa : 08-02-2019, 09:10 autorom je Michal Mačuga [213.81.171.107]
Dobrý deň
chcem požiadať kompetentných aby sa už KONEČNE opravil povrch cesty na Edelenyskej ulici ALE SMEROM K BLOKOM edel. č.4 a Edel. č. 5
Je to úsek, kde už sa stráca význam opravovať len výtlky, nakoľko sa tu stále vytváraju nové. Žiadal som to aj minulý rok 04/2018 v danom úseku no nič sa neudialo doteraz. Ten úsek už je záplata na záplate. (v podstate cela Edelenyská ulica)
Ďakujem


ODPOVEĎ: (3.3.2019, 19:00)

Dobrý deň,
Oprava povrchu cesty na Edelényskej ulici smerom k blokom č.4 a 5 bude zaradená do zoznamu opráv chodníkov a komunikácií. Oprava sa bude realizovať podľa finančných možností mesta.Ing. Tibor Vanyo
tibor.vanyo@roznava.sk
Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK
Mestský úrad v Rožňave

Dňa : 04-02-2019, 13:59 autorom je Dorota Majtányiová [176.112.179.114]
Dobrý deň prajem,prosím informáciu komisia,ktorá je vytvorená z poslancov MZ RV,môže schváliť ako člena komisii aj občana iného mesta alebo obce?Keď áno,prečo neuprednostníte obyvateľov RV,veď poslanci dostali dôveru od obyvateľov Rožňavčany,či sa mýlim?Ďakujem


ODPOVEĎ: (6.2.2019, 10:10)

Dobrý deň, členov komisie nevolia členovia komisie vytvorení z poslancov MZ, ale v súlade s § 15 zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, môže obecné zastupiteľstvo zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány.
Ustanovenie §15 citovaného zákona v ods. 2 hovorí:
2) Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom
Z uvedeného je zrejmé, že zákon neprikazuje, aby člen komisie , ktorý nie je poslancom obecného zastupiteľstva, bol obyvateľom obce.
§ 171 ods. 10 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
(10) Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje.
Návrhy predložené v termíne stanovenom vo zverejnenej výzve zo dňa 6.12.2018 boli predložené na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 17.01.2019, a poslanci mestského zastupiteľstva tajnou voľbou zvolili členov komisií.JUDr. Judita Jakobejová
judita.jakobejova@roznava.sk
Odbor všeobecnej a vnútornej správy
Mestský úrad v Rožňave

Dňa : 17-01-2019, 16:00 autorom je Katarína Kováčová [188.167.253.175]
Dobrý deň,chcela by som touto cestou pripomenúť aj v mene cestujúcich MHD č.11,že problém sa snažíme riešiť už druhý rok.Žiadame prístrešok na stanovišti MHD Šugár na sídl.Juh,kde sú prvoradé kontajnery na smeti pri krčme,ako občania čakajúci na spoj za rôzného i nepriaznivého počasia v zime či v lete,ke´ pred úpalom postávame pod stromami.Podobné je to so smradľavými kontajnermi a neporiadkom na stanovišti MHD č. 11.Pomaly musíme preskakovať kontajnery napráskané trhovníkmi aby sme mohli nastúpiť do BUS-u.Už keď sa nenájde iné miesto pre kontajnery,aspoň by sa mohli izolovať nejakou zástenou.Vysedávaniu bezdomovcov na našej lavičke sa, ako tak, podarilo riešiť MsÚ občasným hliadkovaním Mestskej polície.Aj za to sme vďační. S pozdravom Občania cestujúci MHD


ODPOVEĎ: (31.1.2019, 11:20)

Dobrý deň,
Vašu žiadosť o prístrešok na zastávke MHD Kyjevská 10 evidujeme a z tohto dôvodu bola zaradená do „návrhu na zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služby vo verejnom obstarávaní na rok 2019 za Odbor výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií.“
Finančné prostriedky z tohto návrhu sú navrhnuté do rozpočtu mesta pre rok 2019 ktorý sa ešte len bude schvaľovať na mestskom zastupiteľstve. Pokiaľ budú finančné prostriedky schválené, môže dôjsť k realizácii tejto požiadavky.
Neporiadok okolo kontajnerov je spôsobovaný marginalizovanými skupinami obyvateľov a občanmi bez domova. Z tohto dôvodu vykonáva Mestká polícia zvýšený počet hliadok.Ing. Tibor Vanyo
tibor.vanyo@roznava.sk
Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK
Mestský úrad v Rožňave

Dňa : 27-12-2018, 08:29 autorom je Igor Šebo [82.145.222.187]
Dobrý deň
Prečo nebol odvezený pred vianocami z kontajnerov "plasty, sklo, papier a Eco textil" odpad, keď každý vie, že na vianoce je odpadu niekoľkonásobne viac ako inokedy. (Poz.: ani minulý rok). Je predpoklad, že sa nezopakuje situácia z minulého roku, keď odpad bol odvezený až po Troch králoch? Fotky mám k dispozícii.

ODPOVEĎ: (17.1.2019, 13:55)

Dobrý deň.
Zber a vývoz separovaných zložiek odpadov v meste Rožňava sa uskutočnuje na základe Plánu zberu SZ vypracovaného spoločnosťou Brantner Gemer s.r.o. na základe zmluvy s Organizáciou Zodpovednosti Výrobcov NATUR-PACK a.s.. Tento plán zberu je zverejnený na stránke mesta Rožňava.
Plasty boli vyvezené 27.12.2018 a 10.01.2019, Papier 03.01.2019 a Sklo sa bude vyvážať 23.01.2019.


Ing. Tibor Vanyo
tibor.vanyo@roznava.sk
Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK
Mestský úrad v Rožňave

Dňa : 17-12-2018, 16:57 autorom je Ing. Peter Páteček [188.167.253.95]
Žiadam opraviť verejné osvetlenie pred bytovým domom na Čučmianskej ul. č. 2, nesvieti už tri týždne. Je to prvá lampa od križovatky na pravej strane. Ďakujem!

ODPOVEĎ: (8.1.2019, 14:20)

Dobrý deň.
Ohľadom poruchy pouličného osvetlenia na Čučmianskej ulici č. 2 bola kontaktovaná zodpovedná osoba a vyzvaná na odstránenie poruchy.
Dňa 27.12.2018 bola vykonaná kontrola osvetlenia povereným zamestnancom MsÚ Rožňava kde bola potvrdená oprava a funkčnosť verejného osvetlenia.

Ing. Tibor Vanyo
tibor.vanyo@roznava.sk
Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK
Mestský úrad v Rožňave

Zobraziť stránku:   1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... 148  ďalšia »


Pridať nový príspevok:
Text:
Autor (Meno a priezvisko): Uveďte svoje meno a priezvisko, nie nick a pod.
E-mail: napr.: moj_email@nieco.sk
Kontrolný reťazec: pic
 
  - po uložení sa príspevok musí schváliť správcom
- všetky položky musia byť vyplnené

Pravidlá pre používanie tohto fóra - čítajte pozorne:
Toto diskusné fórum je moderované.
Diskusné príspevky sa nezobrazujú v on-line režime, ich publikácia je moderovaná na základe podmienok pre zverejnenie stanovených Mestom Rožňava.

Otázka, v ktorej pisateľ namiesto svojho mena a priezviska uvedie do poľa AUTOR prezývku, nick a pod. nebude zverejnená.

Odpoveď na príspevok je do diskusn. fóra zaradená spravidla do 3 prac. dní.
Príspevky, ktoré budú v rozpore s podmienkami pre zverejnenie správca nezverejní.

V prípade, že chcete k diskusnému príspevku pripojiť aj súbor (foto a pod.) - pošlite ho ako prílohu - e-mailom na adresu: forum@roznava.sk

* Príspevok nesmie byť v rozpore s platnou legislatívou SR
* Príspevok nesmie obsahovať hanlivé výrazy, vulgarizmy
* Príspevky nesmú byť zamerané na propagáciu vojny, násilia.
* Príspevky nesmú obsahovať prejavy vyhrážok, rasovej neznášanlivosti, náboženskej neznášanlivosti
* Príspevky nesmú obsahovať prejavy národnostnej neznášanlivosti,
* Príspevky nesmú obsahovať prejavy neznášanlivosti na báze pohlavia
* Príspevky nesmú byť zamerané na sexuálnu tematiku
* Príspevky nesmú obsahovať propagáciu tovarov, prác a služieb, taktiež nesmú obsahovať propagáciu značiek a obchodných názvov
* Príspevky nesmú byť zamerané na propagáciu omamných látok, alkoholu, tabakových výrobkov a jedov
* Príspevky nesmú byť zamerané na propagáciu politických strán a jej činiteľov či už v pozitívnom alebo negatívnom zmysle
* Príspevky nesmú zosmiešňovať (ironizovať) jednotlivca alebo skupinu ľudí, po odbornej alebo ľudskej stránke
* Prispievateľ článkov v module diskusné fórum si je vedomý hmotných ako aj trestnoprávnych dôsledkov, ktoré by mohli potenciálne v budúcnosti vzniknúť ako regres na prejavený názor zo strany dotknutých osôb. Toto sa vzťahuje len a výhradne na zverejnené články v module diskusné fórum. (toto ustanovenie sa vzťahuje na situácie ako napr. únik strategických informácií, ktoré by mohli spôsobiť inej osobe ekonomické, bezpečnostné a iné škody pričom by bolo nutné použiť materiál zverejnený na diskusnom fóre ako dôkazný materiál v procese vyšetrovania)

Mesto ROŽŇAVA a ani správca web stránky nenesú žiadnu zodpovednosť za škody majetkovej a nemajetkovej povahy, ktoré by mohli vzniknúť tretím osobám.
Prispievateľ do modulu diskusné fórum súhlasí s uvedenými podmienkami v plnom rozsahu bez výhrad.
Ak máte pocit že Vás tieto pravidlá obmedzujú - NEPOUŽÍVAJTE prosím toto diskusné fórum!