Nova verzia oficialnej stranky mesta Roznava tu.

  • |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Predaj nehnuteľností

V súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. zverejňujeme prehľad predaného majetku MESTA ROŽŇAVA,
ktorého hodnota je vyššia ako 20 násobok minimálnej mzdy
 
 
 
OBDOBIE: od januára 2014 do septembra 2014
 
 
Druh majetku Kupujúci Adresa IČO KZ č.  
Pozemok, parc.č.KN C 4061/7  v k.ú. Rožňava
Chenchen Wang          Ul.A.Cházára č.11   14/2014
Pozemok, parc.č.KN C 294/1 v k.ú. Rožňava DS 2 s.r.o. Gemerská č.563, Brzotín 46 472 886 339/2014

 

OBDOBIE: od januára 2013 do novembra 2013

 

Druh majetku
Kupujúci
Adresa
IČO
KZ č.
Pozemok pri rodinnom dome, KN C 7336/3
v k.ú. Rožňava
Ing. Juraj Baláž
a manželka
Útulná č.15, Rožňava
 
960/2013
 
Pozemok na podnikateľské  na podnikateľské účely
KN C 1684/122 V k.ú. Rožňava
Ing. Štefan Zagiba
a
Mária Zagibová
 
Ladislav Brúgos
a
Anna Brúgosová
 
Július Flesár
a
Agnesa Flesárová
Hradná č.105, 049 45 Jovice
 
 
 
Jasná č.211, 049 45 Jovice
 
 
 
 
Mierova č.31, 048 01 Rožňava
 
895/2013
 
Budova Turistickej ubytovne s pozemkami a hnuteľným majetkom
Levente Rémiás
Ul. Laca Novomeského č.16 Rožňava
 
1066/2013
 
Útulok pre sociálne
slabších občanov na Zlatej č.10
KESKO MOBIL, s.r.o.
Ul. Šafárikova č.4 Rožňava
 36 849 081
1002/2013

 

OBDOBIE:  od januára 2012 do septembra 2012

 

Druh majetku 
Kupujúci
Adresa
IČO
Pozemok na podnikanie
parc.č.KN C 266/17  
a parc.č. KN C 266/19 
v k.ú. Rožňava 
Dom služieb s.r.o. Rožňava Gemerská  563, Brzotín
44 212 984

 

OBDOBIE:  od novembra 2010 do novembra 2011

 

Druh majetku 
Kupujúci
Adresa
IČO
Budova, s.č.209 na
pozemku parc.č.KN C
4424 v k.ú. Rožňava
Katarína Višňovská a Miriam Grecmacherová
Edelényska 2, Rožňava
Letná 26, Rožňava
 
Pozemok na podnikanie  
parc.č. KN C 1861/367
v k.ú. Rožňava 
Pivovar Kaltenecker s.r.o.  Rožňava
Zakarpatská 28, Rožňava
36 589 993
Pozemok v lokalite IBV 
Tehelňa, parc.č. KN C
1930/ 40 v k.ú. Rožňava 
SUBTERRA Bratislava spol. s r.o.
Školská 8, Bratislava 
31 349 625
Prevod obchodného podielu a
prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam
STEFE SK a.s.,Banská Bystrica
Na troskách 26          
Banská Bystrica
31 630 278

 

 

OBDOBIE:  od februára 2010 do júla 2010

 

Druh majetku  Kupujúci Výmera v m2 Hodnota Forma predaja Dútum úhrady

Pozemok pod garážou k.ú. Rožňava  parc. č.1751/23 

Mgr. Gabriel Róžai  a manž. - Rožňava

19 252,27 € priamy predaj 20. 1. 2010

Pozemok pod predaj.  stánkom k.ú. Rožňava parc. č. 1684/112 a 113

ROTO - R. Tóthová Rožňava 100 1 330 € priamy predaj 25. 1. 2010

Pozemok na výst. garáže k.ú. Rožňava  parc.č. 1989/126

G. Grecmacher a manž. Rožňava 25 332,50 € priamy predaj 27. 1. 2010

Budova s pozemkami na Nám.baníkov 17 RV parc.č. 216/1

SCO DELTA s.r.o. 859 270 010 € OVS 26. 1. 2010

Pozemok na výst. garáže k.ú. Rožňava  parc.č. 1943/85

A. Adamko Rožňava 28 372,40 € priamy predaj 25. 2. 2010

Pozemok pri RD k.ú. Rožňava parc.č. 2081/124   

B. Szőllősová Rožňava 103 23 060 € priamy predaj 12. 3. 2010

Pozemok pri RD k.ú. Nadabula parc.č. 448/1

J. Jozefy Nadabula 250 1 € priamy predaj 12. 4. 2010

Pozemok na podnikanie  k.ú. Rožňava parc.č. 2086/245

L. Takáč Rožňava 164 2 196 € priamy predaj 11. 5. 2010

Pozemok na podnikanie k.ú. Rožňava parc.č. 4400/7                

J. Keszi a manž. Rožňava 6 39 € priamy predaj 7. 5. 2010

Areál býv. OkÚ Rožňava      (budovy, garáže, pozemky)   

Tatran Prešov s.r.o.   611 000 € OVS 28. 5. 2010

Pozemok na podnikanie k.ú. Rožňava  parc.č. 1891/14 a 1891/19 

P. Čech Rožňava 216 6 200 € priamy predaj 23. 6. 2010

Pozemok pri RD k.ú. Rožňava parc. č. 1930/77

L. Cseh  Rožňava 35 245 € priamy predaj 15. 7. 2010

 

 


© Mesto Rožňava, 2011, Blanka Fabiánová, Perla Ádámová -  Odbor právny a správy majetku, Mestský úrad Rožňava

Úradná tabuľa

Pomáhajú mestu

p. Peter Szabad
p. Peter Szabad

Na verejno-prospešnú aktivitu Ing. P. Szabada nás v rámci sekcie Diskusné fórum upozornila pisateľka Katka Dlhá.
Pán Szabad z vlastnej iniciatívy zrekonštruoval niektoré nefunkčné komponenty  na detskom ihrisku na sídlisku Juh. Tejto pozitívnej aktivite nášho občana sa bezpochyby potešili nielen rodičia, ale hlavne ich deti, ktoré tu môžu ďalej rozvíjať svoje voľno-časové aktivity.

p. Milan Capák
p. Milan Capák

Mgr. M. Capák na vlastné náklady opravil niektoré častí chodníkov v meste. Jeho aktivity sú sympatické viacerým Rožňavčanom, najmä však tým, ktorí opravenými úsekmi denne prechádzajú.

p. Rudolf Bagáč
p. Rudolf Bagáč

O verejno-prospešnej aktivite p. R. Bagáča nás e-mailom informoval Mgr. Andrej Vaško. Pán Bagáč spolu s mládežou z Apoštolskej cirkvi v Rožňave zrekonštruovali 11 lavičiek na Edelényskej a Kyjevskej ulici. Na vlastné náklady vymenili poškodené častí a  ďalšie lavičky opatrili novým povrchovým náterom. / pdf icon  FOTO /

p. Robert Taško
p. Robert Taško

Mgr. R. Taško zrealizoval v areáli za HM TESCO na Komenského ul. v Rožňave výmenu skrutky a zároveň na vlatné náklady namaľoval konštrukciu pri prameni (csurgó).  / pdf icon  FOTO /

p. Sabina Annová
p. Sabina Annová

Ing. Sabina Annová - ROSA Lipovník realizovala na vlastné náklady v mesiaci september 2012 úpravu stredového ostrovčeka kruhového objazdu na Šafárikovej ulici v Rožňave. Tento ostrovček bude zároveň na vlastné náklady celoročne udržiavať, a to po dobu piatich rokov. Mesto Rožňave týmto ďakuje Ing. Sabine Annovej za poskytnutý sponzorský dar.   / pdf icon  FOTO /
p. Marian Pampurík
p. Marian Pampurík

P. Marian Pampurík daroval mestu vianočný strom - smrek. Umiestnený je pred budovou Mestského úradu v Rožňave a bude súčasťou tohoročnej vianočnej výzdoby mesta    / pdf icon  FOTO /.

Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko
Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko

Majitelia firmy Dom služieb s.r.o. Attila Ondrej a JUDr. Róbert Tutko sa rozhodli pomôcť ľuďom, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii a zakúpili materiál potrebný pre zabezpečenie chodu núdzového ubytovania. Mesto Rožňava im v mene všetkých, ktorí sú bez prístrešia a využívajú sociálne služby núdzového bývania, ďakuje  / pdf icon  FOTO /.

Sponzori - ohňostroj 2012
Sponzori - ohňostroj 2012

Sponzorským príspevkom prispeli na realizáciu ohňostroja - podujatie Vítanie Nového roka 2013:

Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava - 1000 €

ARPROG, a.s. Poprad - 500 €

Brantner Gemer s.r.o. - 500 €

Ing. Rudolf Mičuda - 300 €

Spoločnosť DS2 s.r.o. - 200 €

Mesto Rožňava ďakuje sponzorom za finačné príspevky.

eustream, a.s. Bratislava
eustream, a.s. Bratislava

Spoločnosť eustream, a.s. Bratislava darovala mestu Rožňava výpočtovú techniku - 2 notebooky a 2 LCD monitory.

Ďakujeme.

Rotary club Rožňava
Rotary club Rožňava

Členovia Rotary clubu Rožňava, ktorí  každoročne realizujú výsadbu stromčekov na sídlisku Juh pri ihrisku Základnej školy J. Hronca vysadili koncom apríla 2013 ďalších 7 nových stromčekov.  pdf icon  /FOTO/

Ďakujeme.

Kvetinárstvo Mirka
Kvetinárstvo Mirka

„Kvetinárstvo Mirka“-  majiteľka Miriam Laciaková,  Edelényska 29/2019, Rožňava,  na vlastné náklady zabezpečila a vyzdobila priestory  historickej radnice  mesta Rožňava. pdf icon/FOTO/

Mesto Rožňava týmto ďakuje za poskytnutý sponzorský dar.

Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava
Prápor RCHBO Rožňava a Apoštolská cirkev Rožňava

Dňa 29. apríla 2013 sa na detskom dopravnom ihrisku konala brigáda, ktorej sa v čase svojho osobného voľna zúčastnili zamestnanci a profesionálni vojaci VÚ 7945 v Rožňave ako aj dobrovoľníci Apoštolskej cirkvi na Slovensku so sídlom v Rožňave.
 
Ďakujeme.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.
Spoločnosť CWT METAL s.r.o.

Spoločnosť CWT METAL s.r.o., poskytla sponzorský dar krovinorez značky STIHL FS 130 4 - mix v hodnote 538,37€ na úpravu trávnatých porastov v areáloch materských škôl v meste Rožňava.
 
Ďakujeme.
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava
Obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava

V apríli 2013 sa obyvatelia bytového domu ul. Zakarpatská 12 a 14 Rožňava zapojili do jarného upratovania okolia bytovky. Osadili kvetináče, vysadili kvety , opravili polámané lavičky, nefunkčné hojdačky, šmýkačku a natreli ich novým náterom. Vďaka patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu, ale najmä pánovi Bendžuchovi, Štofirovi, Ambrozovi, Mátyimu, Vysockému a Oskorypovi.

Výsledok ich práce dokumentujú priložené fotografie pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3
Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3

Obyvatelia bytového domu na Kyjevskej ulici 3 si zrekonštruovali svoje bydlisko. Ich inšpiráciou bol pán J. Sokoľ, jeho nápad si osadenstvo bytového domu rýchlo osvojilo a za jeden rok prešiel dom kompletnou rekonštrukciou. Jednotné balkóny, zábradlia z nerezu, dlažby jednotnej farby či zateplenie vonkajšej fasády budovy sú len časťou toho, čo obyvatelia vybudovali.

Dom je chránený kamerovým systémom, možno v ňom nájsť priestor na športové vyžitie, vynovenú miestnosť na sušenie prádla, zasadaciu miestnosť či dokonca rekonštrukciou strechy zabudované okná presvetľujúce schodišťový priestor. Miestnosťou, ktorou sa ako jediní v meste môžu pochváliť práve obyvatelia Kyjevskej ulice 3, je sklad bicyklov s modernou konštrukciou na skladovanie týchto športových pomôcok. Dom nie je len z vnútra vynovený, ale  snahou obyvateľov je starať sa o zeleň v okolí pravidelným kosením ako i strihaním živého plotu a okrasných stromčekov.

V bytovom dome funguje kompletný menežment, ktorého podstatou je rozdelenie úloh medzi jednotlivých obyvateľov, čo znamená, že každý obyvateľ je zodpovedný za konkrétne práce, ktoré vykonáva.

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16
Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16

Obyvatelia bytového domu na Slnečnej ul. 16 si svojpomocne skrášlili okolie bytovky vysadením kvetov a ozdobných kríkov. Na jar by malo byť okolie vchodu ešte krajšie, pretože posadili aj množstvo cibúľ narcisov a tulipánov. Sú radi, že mohli prispieť ku skrášleniu mesta, ktorého sú obyvateľmi a dúfajú, že ich práca bude motiváciou aj pre obyvateľov ďalších bytových domov.
 

 pdf icon/FOTO/.

 

Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO
Združenie pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO

V mene našich detí a kolektívu zamestnancov sa  chceme touto cestou poďakovať  Združeniu pre obnovu a rozvoj Rožňavy a okolia – ZORRO - Bc. Ivanovi Kuhnovi, MA  za to, že ste sponzorskou aktivitou prispeli k bezpečnejšiemu pobytu detí  v našom zariadení zabezpečením a výstavbou oplotenia.

Ceníme si Vašu priazeň a podporu a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu aj v budúcnosti.

 

 

Iveta Balázsová
riaditeľka MŠ


 

p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba
p. Danka Lukáčová a Róbert Zagiba

Vedenie mesta ďakuje občanom mesta, ktorí sa rozhodli pomôcť pri vytváraní pravej vianočnej atmosféry v našom meste.
 
Poďakovanie patrí pánovi Róbertovi Zagibovi, ktorý daroval obyvateľom mesta vianočný strom. Pracovníci Technických služieb mesta Rožňava ho osadili pred budovou historickej Radnice na Námestí baníkov.
 
Pani Danke Lukáčovej ďakujeme za darovanie symbolu nadchádzajúcich vianočných sviatkov. Strom, ktorý Rožňavčanom darovala, bude vianočnú atmosféru spríjemňovať pred budovou Mestského úradu v Rožňave.
 
Ďakujeme.

 pdf icon/FOTO/.

 

Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"
Občianske združenie "Naša škôlka - Rožňava"

Riaditeľstvo Materskej školy Ul. Ernesta Rótha 518/4 v Rožňave vyjadruje poďakovanie výkonnému  výboru Občianskeho združenia "Naša škôlka - Rožňava" a rodičom detí MŠ, ktorí aktívne podporujú a podieľajú sa na rozvoji materskej školy a revitalizácii materiálno- technických podmienok školy. Svojimi finančnými prostriedkami v krátkom uplynulom období pomohli zabezpečiť rekonštrukciu sociálno-hygienických priestorov v  pavilóne A; v I. triede: rekonštrukciu podlahy v herni, nový detský nábytok a stoličky, matrace do detských postieľok,  obnovu detských šatňových skriniek; v II. triede: nové detské šatňové skrinky.
 
V mene detí a kolektívu zamestnancov materskej školy  Ď A K U J E M E.
 
 
Alica Benediktyová
riaditeľka školy

 

 pdf icon/FOTO/.

 

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14
Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14

Obyvatelia bytového domu na Ulici slnečnej 14 v Rožňave si svojpomocne na vlastné náklady zrekonštruovali priestranstvo pred svojím domom.

Dušou a iniciátorom rekonštrukcie bol domovník Miroslav Gašparec. Zabezpečil materiál a pracovníkov, osobne tiež dohliadal na priebeh prác.

Pred bytovým domom boli odstránené zvyšky poškodeného asfaltového poťahu a na povrch bol natiahnutý nový asfaltový koberec. Nerovnosti vzniknuté počas poslednej povodne boli vyrovnané tak, aby nebránili príjazdu vozidiel pred bytový dom.
 
 
 

 pdf icon/FOTO/.

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

Ubytuj sa v Rožňave

Anketa


tvorba webstranok, mobilne aplikacie nevyplatene faktury, zoznam dlznikov In-počasie Meteoinfo
realitny portal
 
 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

©2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava