• |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky

FORMULÁRE A TLAČIVÁ

icon ŽIADOSŤ o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
icon ŽIADOSŤ o zabezpečenie poskytovia sociálnej služby
icon ŽIADOSŤ o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby
icon ŽIADOSŤ o požičanie pomôcky
icon ŽIADOSŤ o pridelenie bytu postaveného s podporou štátu_DRUŽBA_NADABULA
icon ŽIADOSŤ o pridelenie MALOMETRÁŽNEHO BYTU
icon ŽIADOSŤ o pridelenie bytu s NIŽŠIM ŠTANDARDOM
icon ŽIADOSŤ o pridelenie bytu ŠAFÁRIKOVA 101
icon Aktualizácia žiadosti o pridelenie bytu po 12 mesiacoch
icon Hlásenie zmien skutočnosti uvedených v žiadosti o pridelenie bytu
icon K žiadosti o bezbarierovy byt potvrdenie o zdravotnom postihnutí
icon K žiadosti o byt postavený s podporou štátu potvrdenie o prijme
icon K žiadosti o byt s nižším štandardom a Šafárikova 101 potvrdenie o návšteve školy
icon K žiadosti o byt s nižším štandardom potvrdenie o aktivač. prácach
icon Príjmové podmienky byty Družba a Nadabula
icon Nájomná zmluva DRUŽBA, Nadabula - VZOR
htm icon Dispozičné riešenie bytov DRUŽBA, Nadabula

 

Aktuálny PORADOVNÍK žiadateľov o pridelenie nájomného bytu

nájdete v sekcii OBČAN - 'ÚRADNÁ TABUĽA', resp. TU:   PORADOVNÍK

 


© Mesto Rožňava, 2013, Ing. Katarína Valková Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad v Rožňave

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava