• |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Odbor právny a správy majetku

FORMULÁRE A TLAČIVÁ

icon Žiadosť o udelenie súhlasu k zriadeniu stanovišťa taxislužby
icon Oznámenie o začatí činnosti prevádzky / realizácii podnikateľského zámeru/ v meste Rožňava a návrh prevádzkového času
icon Návrh na zmenu prevádzkovej doby v prevádzke
icon Oznámenie o zrušení prevádzky – ukončení činnosti prevádzkárne
icon Oznámenie o dočasnom uzatvorení prevádzkárne
icon Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva
icon Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov /SHR/ podľa zák.č. 219/91 Zb.
icon Žiadosť o výmaz z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov /SHR/ podľa zák.č. 219/91 Zb. vedenej na MsÚ v Rožňave
icon Podmienky krátkodobého prenájmu priestorov Radnice, Mestského úradu Rožňava a sobášnej siene
icon Nájomná zmluva na prenájom priestorov Radnice
icon Nájomná zmluva na prenájom priestorov Mestského úradu v Rožňave  - spoločenská sála
icon Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  –  ambulantný   predaj
icon Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  – drobnopestovateľ, drobnochovateľ
icon Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb TRHOVISKO
icon Žiadosť o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste  –  stánok

 

 


© Mesto Rožňava, 2011, JUDr. Erika Mihaliková Odbor právny a správy majetku mesta, Mestský úrad v Rožňave

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava