• |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov

FORMULÁRE A TLAČIVÁ

icon EVIDENČNÝ LIST PSA
icon Daň za ubytovanie - hlásenie o odvode dane
icon Daň za ubytovanie- oznámenie vzniku daňovej povinnosti
icon Daň za užívanie verejného priestranstva - oznámenie vzniku daňovej povinnosti
icon Daň za užívanie verejného priestranstva - oznámenie zániku daňovej povinnosti
icon Poplatok za komunálny odpad - oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti fyzickej osoby
icon Poplatok za komunálny odpad - oznámenie vzniku poplatkovej povinnosti podnikateľa
icon Poplatok za komunálny odpad - oznámenie zmien u fyzickej osoby
icon Poplatok za komunálny odpad - oznámenie zmien u podnikateľa poskytujúceho reštauračné, kaviarenské alebo iné pohostinské služby
icon Poplatok za komunálny odpad - oznámenie zmien u podnikateľa poskytujúceho zdravotné alebo ubytovacie služby
icon Poplatok za komunálny odpad - oznámenie zmien u právnickej osoby alebo podnikateľa
icon Poplatok za komunálny odpad - príloha k oznámeniu vzniku pre podnikateľov, poskytujúcich ubytovanie, resp. hospitalizáciu
icon Oznámenie zániku poplatkovej povinnosti za komun. odpady a drobné stavebné odpady u poplatníka – fyzickej osoby
icon Oznámenie zániku poplatkovej povinnosti za komun. odpady a drobné stavebné odpady u poplatníka – právnickej osoby alebo podnikateľa
icon Čestné prehlásenie za poplatníka
icon Čestné prehlásenie za poplatníka a ostatých členov domácnosti
icon Žiadosť o preúčtovanie preplatku
icon Žiadosť o vrátenie preplatku
icon Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pre fyzické osoby
icon Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje pre právnické osoby
icon Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
icon Potvrdenie o podaní priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

 

 


© Mesto Rožňava, 2013, Ing. Andrea Beshirová -  Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov Mestský úrad v Rožňave

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava