• |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Metodické pokyny a usmernenia

 

icon pdf Pokyny k organizovaniu výletov a exkurzií v materskej škole pokyny
icon pdf Pokyny k vydávaniu rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy pokyny
icon pdf Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy dokument
icon pdf Metodický pokyn k adaptačnému vzdelávaniu pedagogických/odborných zamestnancov pokyny
icon pdf Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov materských škôl a školských jedální pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava dokument
icon pdf Určenie triedneho učiteľa dokument
icon pdf Určenie triedneho učiteľa - usmernenie dokument
icon pdf Usmernenie k prijímaniu a vybavovaniu sťažností v podmienkach materských škôl a školských jedální pri materských školách bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava dokument
icon pdf Pedagogická dokumentácia a ďalšia dokumentácia školy (ZŠ, ZUŠ) a školského zariadenia (CVČ, ŠKD, ŠSZČ a ŠJ) dokument
icon pdf Metodický materiál o pedagogickej dokumentácii a ostatnej dokumentácii materských škôl a školských jedální pri materských školách – jej vedenie, vyplňovanie, registratúra a archivácia dokument

 

 


© Mesto Rožňava, 2013, PaedDr. Janka Mičudová -  Odbor školstva, kultúry, vzdelávania, športu a ZPOZ, Mestský úrad Rožňava

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava