• |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Úradná tabuľa

Oznámenie o voľnom prac. mieste

MESTO ROŽŇAVA
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Oznámenie o voľných pracovných miestach na pracovnú pozíciu
 

Pochôdzkar
 
Podmienky:
• znevýhodnený uchádzač o zamestnanie, ktorý je občan starší ako 50 rokov veku a minimálne 3 mesiace v evidencii uchádzačov o zamestnanie
alebo
• občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie /nemá žiadne vzdelanie, resp. ukončil prvý alebo druhý stupeň ZŠ/ a min. 3 mesiace v evidencii uchádzačov o zamestnanie
alebo
• občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
 
Miesto výkonu práce :
1. Rožňava, areál kúpaliska
2. Rožňava, Rožňavská Baňa – areál priemyselného parku
 
Pracovný pomer: doba určitá do 30.4.2015
     
Predpokladaný nástup :
1. Rožňava, areál kúpaliska - od 01.11.2014
2.  Rožňava, Rožňavská Baňa – areál priemyselného parku - od 01.12.2014
 
Počet voľných pracovných miest:
1. Rožňava, areál kúpaliska - 5
2. Rožňava, Rožňavská Baňa – areál priemyselného parku - 5

 

Žiadosti o prijatie do zamestnania musia obsahovať:
1. stručný profesijný životopis
2. doklad o evidencii uchádzača o zamestnanie na ÚPSVaR:
a/  najmenej 3 mesiace v prípade znevýhodneného UoZ staršieho ako 50 rokov veku alebo ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie
b/ 12 po sebe nasledujúcich mesiacov
3. súhlas na použitie osobných údajov v zmysle § 11 ods.1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov
4. doklad o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce – pochôdzkara

Termín doručenia žiadostí: do 24.10.2014 do 11.30 hod.

Prihlášky zasielajte na Mestský úrad Rožňava, Šafárikova 29, 04801 Rožňava
 
Výsledky o obsadení voľných pracovných miestach sa doručia všetkým žiadateľom
 

 

V Rožňave 9.10.2014
 

                                                

 

                                                                     
Pavol Burdiga v.r.
primátor mesta

 

© Mesto Rožňava, 13. 10. 2014, Mária Sándorová -  Odbor všeobecnej a vnútornej správy,  Mestský úrad Rožňava

 
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >
_

Nebezpečné kozmetické výrobky (systém RAPEX)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožnave informuje
verejnosť o výskyte nebezpečných kozmetických výrobkov v Európskej únii
pdf icon 2014/00960-2-829/HVaPBP - 1.2.122014
pdf icon 2014/00752-2-649/HVaPBP - 3.10.2014
pdf icon 2014/00697-2-601/HVaPBP - 28.8.2014
pdf icon 2014/00654-2-529/HVaPBP - 6.8.2014
pdf icon 2014/00653-2-528/HVaPBP - 6.8.2014
pdf icon
pdf icon 2014/00576-2-469/HVaPBP - 15.7.2014
pdf icon 2014/00503-2-409/HVaPBP - 23.6.2014
pdf icon 2014/00425-2-354/HVaPBP - 4.6.2014
pdf icon 2014/00356-2-275/HVaPBP - 13.5.2014
pdf icon 2014/00194-5-276/HVaPBP - 13.5.2014
pdf icon 2014/00357-2-274/HVaPBP - 7.5.2014
pdf icon 2014/00340-2-253/HVaPBP - 28.42014
pdf icon 2014/00326-2-246/HVaPBP - 22.4.2014
pdf icon 2014/00282-2-202/HVaPBP - 9.4.2014
pdf icon 2014/00279-3-197/HVaPBP - 9.4.2014
pdf icon 2014/00226-2-160/HVaPBP - 21.3.2014
pdf icon 2014/00147-3-104/HVaPBP - 17.3.2014
pdf icon 2014/00147-2-104/HVaPBP - 5.3.2014
pdf icon 2014/00104-2-87/HVaPBP - 14.2.2014
pdf icon 2014/00077-3-65/HVaPBP - 12.2.2014
pdf icon 2014/00076-2-64/HVaPBP - 10.2.2014
pdf icon 2014/00054-2-46/HVaPBP - 29.1.2014
pdf icon 2014/00033-2-29/HVaPBP - 24.1.2014
pdf icon 2013/01055-2-945/HVaPBP - 9.1.2014
pdf icon 2013/01029-2-920/HVaPBP - 18.12.2013
pdf icon 2013/00965-2-884/HVaPBP - 3.12.2013
pdf icon 2013/00919-2-847/HVaPBP - 19.11.2013
pdf icon 2013/00904-2-811/HVaPBP - 12.11.2013
pdf icon 2013/00905-2-812/HVaPBP - 12.11.2013
pdf icon 2013/00846-2-771/HVaPBP - 28.10.2013
pdf icon 2013/00809-2-704/HVaPBP - 2.10.2013
pdf icon 2013/00783-2-680/HVaPBP - 19.9.2013
pdf icon 2013/00746-2-636/HVaPBP - 9.9.2013
pdf icon 2013/00729-2-616/HVaPBP - 9.9.2013
pdf icon 2013/00688-2-578/HVaPBP  - 13.8.2013
pdf icon 2013/00682-2-571/HVaPBP - 9.8.2013
pdf icon 2013/00661-2-556/HVaPBP - 30.7.2013
pdf icon 2013/00569-2-476/HVaPBP - 10.7.2013
pdf icon 2013/00601-2-499/HVaPBP - 9.7.2013
pdf icon 2013/00529-2-434/HVaPBP - 2.7.2013
pdf icon 2013/00468-2-351/HVaPBP - 6.6.2013
pdf icon 2013/00398-2-295/HVaPBP - 10.5.2013
pdf icon
pdf icon 2013/00062-2-49/HVaPBP - 31.1.2013
pdf icon 2013/00082-2-65/HVaPBP - 1.2.2013
pdf icon 2012/01073-2-1145/HVaPBP - 19. 12. 2012

© Mesto Rožňava, 2014, Ing. Marek Krišťák administrátor internetového portálu mesta

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava