• |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Základné školy

Základná umelecká škola

Názov šk. zariadenia
Základná umelecká škola
ZUŠ
Adresa
Akademika Hronca 3490/9B,
048 01  Rožňava
Riaditeľka školy:
Mgr. Monika Kerekešová
Zástupkyňa RŠ:
Eva Klenovská
 

 

Tel. č.
058/732 13 36
E-mail

zus.roznava@centrum.sk

Webová stránka
www.zusroznava.sk

 

Šk. rok
2014/2015
Počet zapísaných detí
583
Počet odborov
4
Počet pedagogickýxh zamestnancov 26
Počet nepedagogickýxh zamestnancov 6

 

 

pdf icon

 

História školy a iné špecifiká ZUŠ


Začiatkom päťdesiatych rokov sa v Rožňave kultúrnej činnosti venovala mestská osvetová beseda.

Založením hudobnej školy v roku 1956 sa splnili túžby rožňavského obyvateľstva zabezpečiť výučbu hry na hudobných nástrojoch odbornými silami na inštitucionálnej úrovni. Vo svojich začiatkoch zápasila škola najmä s priestorovými problémami, ktoré sa tu veľmi pomaly zlepšovali a dlhodobo pretrvávali. V prvých rokoch mala škola len jeden odbor – hudobný, ktorý navštevovalo 48 žiakov. Vyučovala sa hra na husliach a na klavíri. V roku 1960 sa Hudobná škola premenovala na Ľudovú školu umenia a zároveň sa rozšírila o výtvarný a literárno-dramatický odbor a zvýšil sa aj počet žiakov. Ďalšie zmeny v názve nastali v roku 1990, kedy sa škola premenovala na Základnú umeleckú. Základná umelecká škola sídli v Rožňave na Normovej č. 2 a Štítnickej ul. č. 10. Má 3 detašované pracoviská – Plešivec, Hrhov, Jablonov nad Turňou. Počet zamestnancov 30, z toho 5 nepedagogických. Všetci pedagogickí zamestnanci sú kvalifikovaní.

V súčasnosti prebieha vyučovanie v štyroch odboroch: hudobnom, výtvarnom, literárno-dramatickom a tanečnom odbore. Najpočetnejší je odbor hudobný, potom výtvarný a ďalšie dva odbory s menším počtom žiakov. Cieľom a poslaním školy je dať žiakom praktické a teoretické základy v uvedených odboroch, vychovať z nich aktívnych konzumentov umenia všeobecne. ZUŠ pripravuje žiakov vo veku od 5 – 18 rokov na ďalšie odborné štúdium na stredných resp. vysokých školách. Možnosť študovať majú aj dospelí záujemcovia.

V hudobnom odbore sa vyučuje hra na klavíri, akordeóne, sláčikových nástrojoch, dychových, bicích nástrojoch, gitare a dobré základy má hlasová výchova – spev. Výtvarný odbor sa venuje rôznym výtvarným technikám. Deti získajú základy modelovania z hliny, lynoritu, zaúčajú sa do práce na hrnčiarskom kruhu. Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom, v ktorom sú obsiahnuté všetky zložky – literárna, pohybová, dramatická, výtvarná a tieto vo svojej syntéze pôsobia na správny vývoj dieťaťa.

Tanečný odbor poskytuje všestrannú tanečnú výchovu žiakov, pripravuje ich na záujmovú umeleckú tvorivosť v súboroch moderného scénického alebo ľudového scénického tanca. Žiaci sú zaradení do evidencie školy na základe prijímacích skúšok vo veku od 5 – 7 rokov, možnosť zaradenia však majú aj talentované deti v staršom veku. Každoročne sa v máji konajú prijímacie skúšky na všetky odbory školy. Žiaci reprezentujú školu na rôznych súťažiach, prehliadkach, výstavách /aj mimo regiónu a dokonca aj v zahraničí/, kultúrnych podujatiach, koncertoch často v spolupráci s rôznymi kultúrno-spoločenskými organizáciami na území mesta.
 
 Mgr. Monika Kerekešová
riaditeľka školy

 

Čerpanie rozpočtu

pdf icon

Prehľad o čerpaní rozpočtu - rok 2010

 

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava