• |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Základné školy

ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM

Názov školy
Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave s VJM -
Rozsnyói Református Egyházközség Alapiskolája, Kozmonautov č. 2, Rožňava - Rozsnyó
 
Adresa
Ul. kozmonautov 2, 048 01 Rožňava
Riaditeľ
Mgr. Attila Kovács

 

Tel. č.
058/7331656
E-mail
zsreformov@gmail.com
Webová stránka

 

Šk. rok
2012/2013
Počet žiakov
152
Počet tried
10
Počet pedagogických zamestnancov
18
Počet nepedagogických zamestnancov
8
 
 
Zameranie školy:
 

Naše motto:
„V tom, čo je nevyhnutné, jednota, v rozličnostiach sloboda, ale vo všetkom láska.“
sv. Augusín

Prvoradé poslanie ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave je založené na dvoch pilieroch:
1. sprostredkovanie základných poznatkov v oblasti humánnych a reálnych predmetov, ako aj rozvíjanie osobných zdatností a talentov žiakov
2. celá výchovno-vzdelávacia činnosť sa koná pod clonou kresťanských a národných hodnôt.

V školskom roku 2007/2008 sme zaviedli v 1. ročníku projekt „V škole ako doma“ (Iskolaotthon), v ktorom pokračujeme aj dodnes. V rámci tohto programu sme vytvorili podmienky na to, aby sa žiaci v príjemnom prostredí, pod dohľadom odborného pedagogického vedenia (dve učiteľky) v poobedňajších hodinách mohli pripraviť na vyučovací proces nasledujúceho dňa. Týmto umožníme prváčikom bezpromblémovú adaptáciu na život v škole. Rodičom polročne poskytujeme spätnú väzbu o vývoji našich najmenších žiakov pomocou programu DIFER.
Deti majú zabezpečený olovrant v školskej jedálni.

Vyučovanie anglického jazyka zabezpečujeme vo zvýšenom počte hodín, aj pod vedením zahraničného lektora. Voľné hodiny využívame na posilnenie matematiky, štátneho jazyka a materinského jazyka. Vyučovanie štátneho jazyka pre deti cudzincov realizujeme v rámci jazykových kurzov. Dôraz kladieme na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti (práca s textom), kreativity (výtvarné spracovanie materiálu) a posilnenie lokalpatriotizmu (regionálna výchova).
 

 
 

Realizácia projektov:
 

Naše medzinárodné vzťahy sú sústredené najmä na dve základné školy: Reformovanej cirkvi – Miskolc - Diósgyőr (MR), Zegveld (Holandsko), s ktorými sme realizovali výmenný pobyt našich žiakov a žiakov už spomínaných škôl s prvoradým cieľom: zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku, ktoré by umožňovalo bezbariérovú komunikáciu.
V rámci projektu Visegrad Fund sme spolupracovali aj so školami Šumperk (ČR) a Nysa (Poľsko).
Na odbornej úrovni sú nám nápomocní i kolegovia z Ózdu (základná škola Sasvár úti Általános Iskola), ktorá škola funguje ako Centrum talentovaných žiakov resp. školská báza so špecializáciou na talentovaných žiakov.

 

 

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava