• |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Základné školy

Katolícka ZŠ sv. Jána Nepomuckého

Názov školy
Katolícka základná škola sv. Jána Nepomuckého
Adresa
Kósu Schoppera 22, 048 01 Rožňava
Riaditeľ
Mgr. Zuzana Lojková, DiS. art – riaditeľka školy z poverenia

 

Tel. č.
058 788 58 57
058 788 58 56
058 732 80 29 – hospodárka
E-mail
kzs.roznava@gmail.com
Webová stránka

 

Šk. rok
2014/2015
Počet žiakov
119
Počet tried
9
Počet pedagogických zamestnancov
16
Počet nepedagogických zamestnancov
3
 
 
Zameranie školy:
 

- škola rodinného typu,
- triedy s nižším počtom žiakov,
- výučba angličtiny od 1. ročníka,
- výučba informatiky od 2. ročníka,
- ranná družina od 7.00 a poobedňajšia do 16.30,
- zabezpečenie ranného a popoludňajšieho sprievodu z autobusovej stanice,
- raz do týždňa sv. omša,
- individuálna starostlivosť o nadaných žiakov, ale aj o žiakov so špecifickými poruchami učenia,
- asistent učiteľa pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
- rôznorodé krúžky

 

 
 

Realizácia projektov:
 

- rôzne projekty prostredníctvom Ministerstva školstva SR,
- projekty prostredníctvom RENOVABIS,
- rôzne aktivity školy:  Dvere otvorené pre každého, Vianočná besiedka, Katoldance, karneval, Týždeň zdravej výživy, Šarkaniáda, vysádzanie stromčekov a veľa ďalších

 

 

 

 

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava