• |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Základné školy

ZŠ akad. J. Hronca

Názov školy
Základná škola akad. Jura Hronca
ZŠ ak. J. Hronca Rožňava
Adresa
Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava
Riaditeľ
RNDr. Ján Džubák

 

Tel. č.
058/734386, 058/7885970
E-mail
skola@zszakarpatskav.edu.sk
Webová stránka

 

Šk. rok
2014/2015
Počet žiakov
443
Počet tried
23
Počet pedagogických zamestnancov
42
Počet nepedagogických zamestnancov
16
 
 
Zameranie školy:
 

- výučba anglického jazyka a informatiky

- športové triedy

- triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

- ITV program Susan Kovalikovej na 1. stupni

- bezbariérová škola – vzdelávanie hendikepovaných žiakov vozičkárov/dva bezbariérové vstupy, výťah/

 
 

Realizácia projektov:
 

- Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe /361 519eur z ESF/ OP Vzdelávanie

- Širšie zavádzanie IKT do vyučovacieho procesu /121394eur z ESF/ OP Vzdelávanie

Comenius 1.1 /18000eur z ESF/

- Modernizácia a rekonštrukcia budovy školy /1,1 mil. eur/

- Microsoft School 3

- Zdravá škola

- Školy budúcnosti

- MSITA Academy

- Školiace centrum Infoveku

- Infovek

- Digitálni štúrovci

- „Podpora profesijnej orientacie ziakov zakladnej skoly na odborne vzdelavanie a pripravu prostrednictvom rozvoja polytechnickej vychovy zameranej na rozvoj pracovnych zrucnosti a praca s talentami.“
 
- „Elektronizacia vzdelavacieho systemu regionalneho skolstva.“
 
- „Komplexny poradensky system prevencie a ovplyvnovania socialno-patologickych javov v skolskom prostredi.“
 
- „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.“
 
- COMENIUS – „Enthusiastic activities for enthusiasm at school“ .

 

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava