• |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Materské školy

Materská škola, Štítnická 337/9/A

Názov školy
Materská škola, Štítnická 337/9/A Rožňava
Adresa
 Ulica štítnická  337/9/A,  048 01 Rožňava
Riaditeľ
Iveta Balázsová

 

Tel. č.
058/734 30 96
E-mail

ms.stitnicka@roznava.sk

Webová stránka

ms-ovocnickovia.webnode.sk

www.zelenaskola.sk/skoly/materska-skola-stitnicka-3379a-roznava

www.facebook.com/materska.skola.71

 

Šk. rok
2014/2015
Počet detí
138
Počet tried
7
 
 
pdf icon
 
Zameranie školy:
 
Hlavným cieľom bolo vytvorenie pokojnej atmosféry v materskej škole založenej na tvorivo-humanistických princípoch, skvalitnenie zdravého životného štýlu prostredníctvom ŠkVP: ,,Ovocníčkovia poznávajú svet“ a rozvíjanie prírodovednej gramotnosti prostredníctvom projektu Zelená škola. Zároveň v oblasti cudzojazyčného vzdelávania realizujeme integrovanú výučbu anglického jazyka, ktorá nadväzuje na obsahové štandardy ŠkVP.

 


Realizácia projektov:
 
Medzinárodné projekty
 
1.
názov projektu: ,,Don´t throw!  Collect and Produce!“/,,Nezahadzuj! Zbieraj a vyrábaj!“/  
Comenius - multilaterálne partnerstvá

zameranie projektu - cieľom školských partnerstiev je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami.
Našimi partnermi boli materské školy z krajín: Litva, Španielsko a Turecko. Umožňoval deťom a pedagógom precvičiť si cudzí jazyk, zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka, vycestovať do týchto krajín, spoznávať tak školský systém, edukáciu, kultúru, národné tradície a historické pamiatky týchto krajín. Projekt bol ukončený slávnostným vyhodnotením s prezentáciou výsledkov projektu Comenius. Všetky výstupné produkty sú dostupné partnerom, rodičom i verejnosti. http://www.educa.madrid.org/web/eei.laforesta.trescantos/webcomenius2013/index.htm
dĺžka trvania projektu: od 1.8.2012 – 30.6.2014
 
Národné projekty
 
1.
názov projektu: Zelená škola -
  národný projekt v rámci celosvetovej siete Eco-Schools
zameranie projektu - projekt je zameraný na rozvíjanie vzťahu k prírode, jej ochrane, k zdraviu a k všetkým žijúcim organizmom v spolupráci s rodičmi a širokou verejnosťou.
dĺžka trvania projektu: dlhodobý, spojený s certifikáciou dvojročného obdobia

 
2.
názov projektu: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva.

zameranie projektu: cieľom je vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému
dĺžka trvania projektu: dlhodobý
 
Interné projekty školy:
 
1.
názov projektu: Chceme dýchať čistý vzduch

zameranie projektu: projekt realizovaný s rodinami detí – proti fajčeniu
dĺžka trvania projektu : dlhodobý

 
2.
názov projektu: Adamko – zdravo, hravo

zameranie projektu: zameraný hlavne na zdravú výživu, hygienu tela i ducha
dĺžka trvania projektu: dlhodobý

 
3.
názov projektu: Evička a deti

zameranie projektu: zameraný na starostlivosť o vlastné zdravie
dĺžka trvania projektu : dlhodobý

 
4.
názov projektu: Bezpečná škôlka

zameranie projektu: zameraný na bezpečnosť detí v cestnej premávke v spolupráci s dopravnou políciou
dĺžka trvania projektu: dlhodobý

 
Aktivity školy:
Zdravé mňamky, Tekvicové dni, Detský vodičák, Mikuláš, Týždeň detskej radosti, Dni bieleho športu, Deň Zeme MDD – bublinová slávnosť, divadelné predstavenia, prednes poézie a prózy, Deň vody, Športová olympiáda, výlety a exkurzie

 
Nadštandardné aktivity školy:
Integrovaná výučba anglického jazyka, oboznamovanie sa s PC, škola v prírode, vedomostné dopoludnie,, Čo vieš o svojom meste ?“,, Lesnícky deň“ v spolupráci so zamestnancami Lesov SR, štátny podnik OZ Rožňava

 
Spoločné aktivity s rodičmi:
triedne slávnosti z príležitosti Úcty k starším, Dňa matiek, predvianočná akadémia, prehliadka tvorivosti – zhotovovanie kŕmidiel, fašiangový karneval, Deň bez áut- súťaživé popoludnie s rodičmi.  Anglická akadémia, záhradná slávnosť- ,,Gardenparty“, rozlúčka s predškolákmi.                              

 
Projekty v spolupráci so Školskou jedálňou pri MŠ: 
Školské mlieko – dlhodobý projekt v spolupráci s Tatranskou mliekarňou v Kežmarku
Školské ovocie a zelenina – projekt v spolupráci s HOOK s.r.o. Košice
Oba projekty sú zamerané na skvalitnenie stravy detí v materskej škole, k osvoje niu si pravidelnej spotreby cieľových surovín.
 

  


© Mesto Rožňava,  2014 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 

 

 


 

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava