• |
 • Meniny má: |
 • Mapa stránok |
 • RSS
 • |

Materské školy

Materská škola s VJM, Ulica Ernesta Rótha č. 4

Názov školy
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským, Ulica Ernesta Rótha č. 4 Rožňava
 
 Óvoda, Róth Ernő utca 4, Rozsnyó
Adresa
Ulica Ernesta Rótha č.4, Rožňava – Róth Ernő utca 4, Rozsnyó
Riaditeľ
Mgr. Gabriela Szentpéteryová

 

Tel. č.
058/732 92 32
E-mail

msvjm.erotha@roznava.sk

Webová stránka
 

 

Šk. rok
2013/2014
Počet detí
20
Počet tried
1
 
pdf icon
 
 
Zameranie školy:

 • rozvíjať postupne samostatnosť dieťaťa v základných ľudských činnostiach, postupným zvládnutím vlastného tela, schopnosť zapájať sa do spoločnosti, v ktorej žijeme
 • vytvárať postupne kladný vzťah k sebe a vybudovať vlastnú identitu prostredníctvom poznávania seba a hodnotenia svojich vlastností a možností
 • vytvárať priateľské a sociálne vzťahy, vyjadrovať bez zábran svoje pocity a postoje
 • zdokonaľovať svoje komunikačné kompetencie
 • poznávať a objavovať okolie a zoznamovať sa s najdôležitejšími javmi

 


Realizácia projektov:
 
 • Názov projektu: Evička nám ochorela
 • Rok začatia projektu: 2008

 

 


© Mesto Rožňava,  2013 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

 • TOP
 • najnovšie
 • najčítanejšie
 • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava