• |
  • Meniny má: |
  • Mapa stránok |
  • RSS
  • |

Materské školy

Materská škola, Ul. krátka 1825/28

Názov školy
Materská škola, Ul. krátka 1825/28 Rožňava
MŠ
Adresa
Ul. krátka 1852/28, 048 01 Rožňava
Riaditeľ
Sylvia Jakabová

 

Tel. č.
058/734 25 61
E-mail

ms.kratka@roznava.sk

Webová stránka
 

 

Šk. rok
2013/2014
Počet  detí
37
Počet tried
2
 
pdf icon
 
 
Zameranie školy:
 
       Materská škola je klasická dvojtriedna, v ktorej sa uskutočňujeme výchovno- vzdelávaciu činnosť podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0.

Materská škola je účelovou budovou ako majetok mesta Rožňava. Areál MŠ je upravený na oddych a bezpečnosť detí. Naša materská škola je obklopená prírodou, ktorá vyniká jej pestrofarebnou zmenou každého obdobia. Vedľa našej MŠ tečie potôčik, popri ktorom chodíme za pekného počasia na prechádzky. Logo žabky, pre ktoré sme sa rozhodli symbolicky, odzrkadľuje enviromentálnu výchovu. Žabka Vilka, tak ako my, má rada čisté prostredie, preto prírodu okolo nás chráni - chránime, a to na jeseň zbierame opadajúce lístie, v zime ošetrujeme vetvičky, kŕmime zvieratá, na jar uskutočňujeme jarné upratovanie. Snažíme sa o spoluprácu s rodičmi, ktorí nám ochotne pomáhajú s kosením trávy či čistením potoka. Environmentálnu výchovu integrujeme do výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby bola pre deti zaujímavá, aby bola záležitosťou rozumu i srdca. Aktivity, ktoré s deťmi realizujeme, vedú deti k pochopeniu, že je potrebné chrániť tých, ktorí za seba nemôžu hovoriť: naše stromy, rastliny, zvieratá, vzduch. Deti sú zapojené do triedenia a zberu komunálneho odpadu, sú poučené o separovaní priamo v triede. Z konkrétnych aktivít, ktoré sa uskutočnili spomeniem brigádu pri príležitosti Dňa Zeme, na ktorej pani učiteľky spolu s deťmi vyčistili školský dvor a okolie MŠ vyzbieraním papierov a umelých fliaš, igelitových tašiek a ďalšieho odpadu.

       Deti sa pod vedením učiteliek zapájajú do rôznych akcií, v ktorých vedia uplatniť svoje zručnosti, schopnosti a talent.

 


Realizácia projektov:
 
- Evička nám ochorela – v spolupráci so SZŠ
    Projekt je zameraný na zveľaďovanie detského zdravia a psychiky. V rámci projektu sa študenti SZŠ snažia hravou formou upriamiť detskú pozornosť na vlastné zdravie, možnosti prevencie a na prvú pomoc pri drobných zraneniach. V deťoch sa hravou formou odbúrava strach a panika z krvi, drobných poranení a chorôb. Deti sú adekvátne k svojmu veku pripravované na zvládnutie každodenných situácií ohrozujúcich ich zdravie.
  • Chceme dýchať čistý vzduch
  • Dopravná výchova
 
V rámci všestranného rozvoja detí využívame tradičnú spoluprácu s Mestom Rožňava, so ZŠ, ZUŠ, CVČ. Spolu S deťmi sa zúčastňujeme na mnohých verejných kultúrno – spoločenských podujatí, na ktorých sa naše deti prezentujú spevom, tancom, prednesom poézie a prózy.


 


© Mesto Rožňava,  2013 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta

 

  • TOP
  • najnovšie
  • najčítanejšie
  • najdiskutovanejšie

Pohotovosť

 

 

 

reality Navsteva lekara - Roznava

 

© 2014 Mesto Rožňava. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich mesto Rožňava so sídlom: Šafárikova 29, 048 01 Rožňava